Úvodní stránka > Aktuality

ČSÚ: Informace ke Sčítání 2021

5.3.2021

Výsledky sčítání mohou bezplatně využívat také firmy a živnostníci, ať už chtějí lépe plánovat svůj byznys, nebo přesněji zaměřit marketingové aktivity. Například v Ústeckém kraji by se před deseti lety s trochou nadsázky nejlépe uchytilo podnikání ve stylu hodinového manžela. Podle dat ze sčítání 2011 totiž přes 170 tisíc domácností v kraji tvoří singles nebo neúplné rodiny, kterým by pomoc všestranného řemeslníka mohla přijít vhod.

„Sčítání lidu nejen přesně zachycuje aktuální stav společnosti, ale zároveň poskytuje i podklady pro odhad demografických a socioekonomických trendů v regionu. Pro firmy a živnostníky je tak sčítání unikátním zdrojem informací pro jejich podnikání. V dnešní nejisté době jsou výsledky sčítání navíc o to cennější, protože podnikatelům umožňují dělat zásadní rozhodnutí na základě tvrdých a přesných dat,“ vysvětluje Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.

Sčítání lidu je rozsáhlou akcí, na jejímž konci získají podnikatelské subjekty velice cenná a přesná data. „Pro podnikatele je obvykle velmi obtížné či dokonce nákladné dostat se k podrobným reálným územním datům o obyvatelstvu nebo o počtu a technickém stavu domů a bytů. Ať už jste realitní makléř, obchodník, automechanik, topenář, kominík, pokrývač nebo finanční poradce, data ze sčítání vám pomohou lokalizovat území, kde budou potřeba vaše služby, kde přesně vytvořit nová pracovní místa či kde rozvinout nebo rozšířit své podnikání,“ doplňuje Roman Bechtold, ředitel Krajské správy ČSÚ v Ústeckém kraji.

Jak mohou být informace ze sčítání praktické pro podnikatele, lze ilustrovat na příkladu Ústeckého kraje. Ze sčítání v roce 2011 například vyplynulo, že v kraji žilo celkem 808 961 obyvatel, z toho více než polovina žen. A čtvrtina z nich byla buď rozvedená, nebo ovdovělá. Potenciál úspěšného hodinového manžela/řemeslníka naplňuje i fakt, že z celkového počtu 352 346 hospodařících domácností v kraji bylo více než 49 tisíc neúplných a téměř 123 tisíc domácností jednotlivců.

To však nejsou zdaleka jediná data, která jsou pro podnikatelskou sféru atraktivní. Vhod přijdou i data o věkové struktuře obyvatel. Pokud se podnikatelský záměr týká třeba poskytování služeb dětem, jako jsou sportovní či jiné kroužky, je důležité brát v potaz, že nejvyšší podíl dětí byl zjištěn v obcích od jednoho do dvou tisíc obyvatel.

Obzvláště cenná pak budou data z nadcházejícího sčítání pro firmy z oboru stavebnictví. Ze 136 tisíc domů v Ústeckém kraji bylo v roce 2011 obydlených 85 procent. Dominantní postavení měl přitom podíl rodinných domů. Jejich nejvyšší podíl byl v okresech Litoměřice a Louny. Průměrné stáří rodinných domů bylo před deseti lety 62 let. „A pokud máte třeba zájem poskytovat služby v oblasti rekreace a turismu, bude vás zajímat například fakt, že nejvíce rekreačních objektů se nachází v okrese Děčín,“ uzavírá předseda ČSÚ Marek Rojíček.

Sčítat se bude online i prostřednictvím tradičního formuláře

Sčítání lidu, domů a bytů se koná jednou za deset let. Jeho cílem je získání přesných a aktuálních dat, která slouží k efektivnějšímu plánování mnoha aspektů veřejného života. Sčítání 2021 je primárně připravováno jako online, vůbec poprvé v naší historii. Lidé se budou moci sečíst jednoduše a bezpečně přes internet na webu www.scitani.cz. Zákonnou povinnost tak lidé mohou snadno splnit z domova bez nutnosti kontaktu se sčítacím komisařem nebo návštěvy kontaktního místa sčítání. 

 

Autor a zdroj:

https://www.czso.cz/csu/czso/scitani-2021-bude-cennym-zdrojem-informaci-i-pro-podnikatele

 

 

V  nadcházejícím sčítání lidu, které začíná 27. března, se zjišťuje o polovinu méně údajů než před deseti lety. Statistici maximálně využili existující data z registrů a ptají se pouze na to, co není možné zjistit jinak. Už se tak například vůbec nebudou vyplňovat formuláře za domy, nebudou se zjišťovat majetkové poměry ani zdravotní stav.  


Sčítací formulář pro domácnost se skládá ze dvou částí: z části s údaji o bydlení a složení domácnosti a z části za jednotlivé osoby. Formulář pro fyzické osoby obsahuje nejprve otázky na místo obvyklého pobytu, což mnohdy nemusí být trvalé bydliště. Zjišťuje se nejen to k datu sčítání, ale také rok před sčítáním a v době narození. „To je důležité pro zjišťování migračních trendů. Tedy odkud a kam se lidé stěhují, zda do větších měst přicházejí jen obyvatelé z okolních obcí, nebo i ze vzdálenějších lokalit, zda se na venkov vracejí ti, kdo se tam narodili, nebo život na vesnici přitahuje spíše lidi narozené ve městech,“ říká Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu. 

Další sada otázek směřuje k ekonomickým aktivitám a zaměstnání. Tyto informace spolu s údaji o vzdělání a věku poskytují podrobnější pohled na složení obyvatelstva v různých lokalitách a regionech a jsou využívány např. jako podklad při plánování a realizaci programů na podporu zaměstnanosti, vzdělávání, nebo naopak pro prevenci nežádoucích jevů. 

Pro organizaci a plánování veřejné dopravy a dopravní infrastruktury jsou pak zásadní údaje o dojíždění do práce či do školy. Sčítací formulář zjišťuje, kam a jak často lidé do práce či do školy cestují a jaké k tomu využívají dopravní prostředky. Ženy ve věku 15 a více let v rámci sčítání rovněž vyplňují, kolik se jim narodilo dětí. 

Součástí sčítacího formuláře jsou i nepovinné otázky na národnost a náboženskou víru. Pokud nechtějí, nemusejí na ně lidé odpovídat, ale doporučujeme odpovědi pravdivě uvést. Pro církve a národnostní menšiny jsou totiž údaje o počtech jejich příslušníků velmi důležité a sčítání je jedinou možností, jak je zjistit. Znalosti o zastoupení různých národností či náboženských skupin ve městech či regionech pomáhají při organizování aktivit zaměřených na tyto cílové skupiny a jsou rovněž důležitým argumentem při vypisování a rozdělování grantů či jiných forem podpory kulturních tradic a soužití minorit ve společnosti. 

Do formuláře o bydlení lidé zaznamenají způsob svého bydlení (např. byt v domě, rekreačním objektu, mobilním obydlí), zda bydlí ve vlastním či v nájmu a základní parametry bytu, tedy podlahovou plochu, počet místností a polohu bytu v domě. Následují otázky na připojení na plyn a vodovod a na způsob vytápění a používané palivo. Poslední oddíl v této části formuláře pak zjišťuje počet osob v domácnosti a vztahy mezi nimi (např. otec, matka, děti, babička…). 

Vyplnění sčítacích formulářů není nijak složité, zvládne ho opravdu každý. „Čas, který strávíte vyplněním sčítacího formuláře, závisí na počtu osob v domácnosti a na znalosti všech potřebných údajů. Průměrně trvá vyplnění společné části sčítacího formuláře za byt a domácnost 10 minut a druhé části 5 minut za jednu osobu,“ dodává Marek Rojíček. Vyplnění online formuláře je rychlejší díky široké nápovědě a automatickému zobrazení otázek na základě vyplněných údajů. 

Sčítání lidu, domů a bytů se koná jednou za deset let. Jeho cílem je získání přesných a aktuálních dat, která slouží k efektivnějšímu plánování mnoha aspektů veřejného života. Sčítání 2021 je primárně připravováno jako online, vůbec poprvé v naší historii. Lidé se budou moci sečíst jednoduše a bezpečně přes internet na webu  www.scitani.cz. Zákonnou povinnost tak lidé mohou snadno splnit z domova bez nutnosti kontaktu se sčítacím komisařem nebo návštěvy kontaktního místa sčítání.  

 

Autor, zdroj a kontakt:
Jolana Voldánová
tisková mluvčí Sčítání 2021
+420 704 659 357
jolana.voldanova@scitani.cz

https://www.czso.cz/csu/czso/na-co-se-ptame-pri-scitani-2021

 

Letos je Sčítání 2021 i s ohledem na epidemickou situaci primárně připravováno jako online, vůbec poprvé v naší historii. Lidé se od 27. března budou moci sečíst přes internet na webu www.scitani.cz nebo prostřednictvím mobilní aplikace. Další informace jsou zde:

https://www.czso.cz/csu/czso/zpusob-bydleni-se-za-20-let-zmenil-na-koupelnu-nebo-pocitac-se-uz-scitani-ptat-nebude

 


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN