Úvodní stránka > Aktuality

ČSÚ uvedlo, že velké zemědělské podniky jsou významným článkem českého zemědělství. Obhospodařují dvě třetiny zemědělské půdy

27.4.2018

Velké zemědělské podniky jsou významným článkem českého zemědělství. Obhospodařují dvě třetiny zemědělské půdy. Na chovu hospodářských zvířat se podílí 76 %.

Nejpočetnější jsou však malé podniky. Podle výsledků Strukturálního šetření v zemědělství tvoří skoro 60 % z celkového množství 26 525 zemědělských subjektů. Hospodaří ale pouze na 5 % půdy s 4% podílem na celkovém počtu hospodářských zvířat.

„Nejvíce zemědělců se orientuje na chov zvířat, jako je skot, ovce, kozy a koně. Důležitou roli hraje chov těchto zvířat v příhraničních oblastech, hlavně v Jihočeském kraji,“ vysvětluje ředitel odboru statistiky zemědělství ČSÚ Jiří Hrbek.

Podniky zabývající se polní výrobou tvoří necelou třetinu všech zemědělských subjektů v Česku. Největší zastoupení mají v krajích Středočeském, Jihomoravském a na Vysočině. Specializují se zejména na pěstování obilovin a olejnin.

„Smíšená výroba, nejčastěji kombinující polní výrobu a chov skotu, představuje třetí nejpočetnější výrobní zaměření zemědělců. Na zemědělské produkci se podílí rozhodující měrou. Takto zaměřené podniky totiž obhospodařují 40 % celkové výměry zemědělské půdy a 43 % hospodářských zvířat chovaných v Česku,“ uvádí Marcela Mácová z odboru statistiky zemědělství ČSÚ. Významnou pozici má smíšená výroba v Kraji Vysočina, ve Středočeském a Jihočeském kraji.

Průměrný zemědělský subjekt v roce 2016 obhospodařoval 132 ha zemědělské půdy, o 7 ha méně než v roce 2000. Na průměrného chovatele skotu připadalo 121 kusů, na chovatele drůbeže 3 373 kusů.

Strukturální šetření ČSÚ v zemědělství proběhlo na podzim 2016. Analýzu naleznete zde: https://www.czso.cz/csu/czso/strukturalni-setreni-v-zemedelstvi-analyticke-vyhodnoceni-2016.

 

Kontakt Petra Báčová tisková mluvčí ČSÚ T 274 052 017|M 778 727 232 E petra.bacova@czso.cz   |Twitter @statistickyurad

Zdroj: https://www.czso.cz/csu/czso/malych-zemedelcu-je-nejvic-hospodari-jen-na-5-vymery

 


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN