Úvodní stránka > Aktuality

Demonstrační farmy na jižní Moravě představují jak hospodařit s ohroženou půdou

22.6.2017

Nová Ves u Oslavan – Do projektu Demonstrační farmy, které mají formou praktických ukázek postupů udržitelného hospodaření s půdou vzdělávat další zemědělské podniky i veřejnost, se v okrese Brno-venkov zapojil člen Zemědělského svazu ČR družstvo Pooslaví Nová Ves a Školní zemědělský podnik Žebětice.

V pondělí 26. června bude v POOSLAVÍ Nové Vsi den otevřených dveří, kde kromě prohlídek stájí, techniky, bioplynové stanice a programu pro děti Zemědělství žije! budou agronomové veřejnost i zemědělce seznamovat s novými technologiemi pěstování erozně nebezpečných plodin.

 

Zemědělci musejí splňovat přísná protierozní opatření

Klima se mění a zemědělci stále více čelí střídání období sucha a intenzivních srážek. To klade na zemědělce stále větší nároky na způsob hospodaření, tak aby byla půda chráněna před erozí na straně jedné a zadržovala vodu na straně druhé. Ministerstvo zemědělství na tuto situaci reaguje opatřeními, které mají erozi v následujícím období omezit. Pro konkrétní ukázky protierozních opatření bylo vybráno v rámci republiky sedm zemědělských farem. „Smyslem demonstračních farem je vzdělávat zemědělce, ale i veřejnost v oblasti nových postupů atechnologií snižujících vodní a větrnou erozi půdy a přispívajících k zadržování vody v krajině,“ vysvětluje předseda Zemědělského svazu Martin Pýcha.

 

Mezi sedmi demonstračními farmami jsou dvě z jižní Moravy

POOSLAVÍ Nová Ves patří mezi sedm družstev v České republice, které se zapojily do tohoto projektu. „Náš podnik bude na vybraných pozemcích používat technologie, které zabraňují půdní erozi, zároveň budeme ostatní zemědělce i veřejnost vzdělávat v této oblasti. Cílem je, aby se erozně nebezpečné plodiny daly pěstovat díky novým technologiím a postupům tam, kde ta možnost nyní není z důvodu eroze půdy. Ministerstvo zemědělství připravilo přísná protierozní opatření, tento projekt má zemědělcům ulehčit naplnění přísných podmínek,“ vysvětluje předseda Lukáš Jurečka.

 

 

Setí po vrstevnici omezuje erozi půdy. Existují i nové postupy, například strip-till

Od roku 2018 bude v ochranném režimu před erozí 25 % zemědělské půdy, nyní je v něm kolem 11 %. Do roku 2030 má do ochranného režimu spadat 60 % půdy. „To významně omezuje zemědělce v pěstování širokořádkových plodin. Proto jsou nové technologie a postupy, které pěstování těchto plodin umožní i v erozně ohrožených oblastech velmi důležité,“ říká předseda Zemědělského svazu Martin Pýcha.

Mezi standardní postupy, které mají omezovat erozi je setí po vrstevnici. Existují však nové postupy a technologie, které setí po vrstevnici kombinují s pěstováním meziplodin a novými technologiemi jako například strip-till. „Strip-till se vyznačuje technologií jednoho přejezdu zpracování půdy. Souprava, využívá navigaci pro toto přesné pásové zpracování půdy, díky čemuž pak následně navazuje přesné setí. K technologii strip-till lze připojit zároveň aplikaci kapalného hnojiva např. kejda, digestát, fugát přímo do zpracovávaného pásku.

Díky novým postupům je tak možné do osevních postupů zařadit erozně citlivé plodiny. „V našem případě je erozně náchylnou plodinou kukuřice, kterou máme na značné výměře,“ doplňuje Jurečka. V Nové Vsi hospodař na  1560 ha orné půdy, z toho je dnes 300 ha erozně ohrožených. Zde již  dělají protierozní opatření. Do roku 2030 se jim však erozně ohrožené plochy zvýší z 300 ha na 513 ha.

Eva Fruhwirtová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN