Úvodní stránka > Aktuality

Dny českého zemědělství nabídly osvětu i pobavení

23.6.2023

Návštěva nové robotické stáje, prohlídka nejmodernějších digitálních technologií pro precizní zemědělství, nebo nová automatizovaná dojírna krav. To vše zažili návštěvníci Dnů českého zemědělství, které letos proběhly 16. a 17. června v rámci osvětového projektu Zemědělství žije! Ten si klade za cíl edukovat širší veřejnost, která dnes již většinově žije ve městech a o zemědělství má minimální povědomí. Jak dokládá průzkum Zemědělského svazu ČR realizovaný společností Ipsos je nejvyšší neznalost české veřejnosti v problematice strategických témat, jako je ekologické zemědělství, užívání pesticidů, národní potravinové soběstačnosti, dotací a konkurenceschopnosti na evropské úrovni.

 

„V době široké a neustále dostupné nabídky potravin z celého světa je otázkou, proč by se měli lidé vůbec o české zemědělství zajímat. Naše odvětví dnes zaměstnává pouhá 2 % procenta pracujících a na HDP se podílí necelými 3 %, ale produkcí potravin, péčí o krajinu a podporou společenského života na venkově je jeho význam podstatně větší. Nemluvě o strategickém významu produkce lokálních potravin pro bezpečnost státu,“ říká Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu ČR a dodává: „Toto odvětví je také specifické svojí závislostí na přírodě. To vyžaduje kvalifikované a dlouhodobé rozhodování na úrovni zemědělských podnikatelů i státu. Proto považujeme osvětu za důležitou.“ Dalším důvodem pro zvýšenou snahu o přilákání pozornosti k zemědělství je nyní již chronický nedostatek kvalifikovaných i nekvalifikovaných pracovních sil.

 

Z průzkumu Zemědělského svazu ČR vyplývá, že Češi nemají dostatek informací k problematice potravinové soběstačnosti.

  • Každý druhý (50,6 %) Čech v průzkumu uvedl, že Česká republika není soběstačná v pěstování pšenice a každý třetí (32,3 %), že není soběstačná v produkci mléka a mléčných výrobků. U těchto komodit je ale Česká republika nejen soběstačná, ale dokonce je i vyváží do zahraničí. Třetina Čechů se ale mylně domnívá, že jsme v produkci jablek soběstační – realita hovoří o pouze 50% soběstačnosti.

 

Více než polovina (51,7 %) Čechů si myslí, že Česká republika je v míře užívání pesticidů v porovnání s ostatními státy Evropské unie průměrná.

  • Ve skutečnosti je ale Česká republika Evropským premiantem – v porovnání s jinými státy se zde používá jen menší množství pesticidů.

 

Mýty a nepravdy o zemědělství se také promítají do názorů o dotacích a podpoře státu.

  • Mezi odvětví, která Češi v průzkumu uvedli jako ty s největší podporou státu, patří produkce řepky olejky (61,5 %), větší zemědělské podniky (46,6 %) a ekologické zemědělství (37,8 %). Situace se státní podporou je ale jiná. Stát v současnosti nejvíce podporuje precizní a ekologické zemědělství a malé zemědělské podniky.
  • Účelem dotací si nebylo jisto téměř 20 % respondentů, zatímco přes 30 % mylně uvedlo, že slouží k zisku farmářů. Polovina Čechů správně odpověděla, že dotace slouží k tomu, aby potraviny mohly být levnější.

 

Největší podíl odpovědí „nevím“ se vyskytla na otázku, zda roste spíše rostlinná nebo živočišná výroba. Přitom povědomí o trendu nahrazení živočišní výroby rostlinnou má více než polovina respondentů (50,5 %).

 

„Věřím, že je edukace nejlepší způsob boje proti mýtům a nepravdám o zemědělství. Dny českého zemědělství proto nabídnou možnost se na vlastní oči přesvědčit, že jde o moderní obor, který má nejen budoucnost, ale je i pro naši zemi nepostradatelný,“ shrnuje Martin Pýcha.

 

Vybrané Dny otevřených dveří

„Dny otevřených dveří představují jedinečnou možnost podívat se do reálného provozu, k hospodářským zvířatům, prohlédnout si zemědělskou techniku, dozvědět se mnoho zajímavostí a poznat moderní podobu zemědělství,“ říká Vladimír Pícha, manažer projektu Zemědělství žije!, pod který patří i Dny českého zemědělství.

Návštěvníci se mohli těšit na komentované prohlídky areálů zemědělských podniků, prohlídky stájí, ukázky moderní zemědělské techniky, naučně zábavný informativní program pod hlavičkou projektu Zemědělství žije!, poznávací soutěže, naučnou zemědělskou stezku, dárečky a informativní brožury o zemědělství, prodej lokálních potravin, občerstvení.

Ústecký kraj: Společnost ASTUR Straškov pořádala Dny otevřených dveří po oba dva dny - 16. a 17. června 2023 a nabídla naučně – zábavný program s ukázkou nejmodernějších strojů John Deere a CLAAS, digitálních nástrojů pro řízení farmy v 21. století včetně precizního zemědělství, příklady lokální zemědělské produkce, nebo ukázku historické techniky Spolku podřipských oráčů.

Pardubický kraj: V ZD Sloupnice byly po oba dva dny pro návštěvníky otevřeny všechny provozovny, včetně nedávno otevřeného moderního kravínu. Byla připravena i ukázka zemědělské techniky.

Plzeňský kraj: Společnost Měcholupská zemědělská, a.s. slavnostně otevřela novou robotickou stáj 16. června 2023.

Kraj Vysočina: V Zemědělské společnosti Devět křížů na pomezí Vysočiny dostali návštěvníci v sobotu 17. černa 2023 na parkovišti hrací kartu a cestou do areálu se příjemně zabavili. Čekala je prohlídka robotické stáje, teletníku i ukázka zemědělské techniky nebo ochutnávka z vlastní minimlékárny.

Jihomoravský kraj: V MoravoSeed, kde se specializují na produkci osiv zelenin, květin a bylinek, si mohli návštěvníci při komentované prohlídce v rámci Dnů českého zemědělství v sobotu 17. června prohlédnout provoz čištění, zpracování a balení semen. Při ukázce práce laboratoře viděli, jak se stanovuje čistota a klíčivost osiv. Připravený byl i program pro děti.

Zlínský kraj: Společnost TOPAGRA pořádala 16. června 2023 pro veřejnost komentované prohlídky. Bylo možné navštívit odchovnu telat a nebo automatizovanou dojírnu.


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN