Úvodní stránka > Aktuality

Dovážíme to, co si umíme vyrobit sami. Rekordní dovoz masa kritizuje Zemědělský svaz

9.2.2018

Praha/ČR– Agrární dovozy se zvyšují rychleji a agrární vývozy to nestačí vykompenzovat. V loňském roce bylo do České republiky dovezen rekordní objem masa za 28 mld. Kč, což je čtyřnásobek toho, co bylo dovezeno v roce vstupu naší země do Evropské unie. Úměrně tomu byla omezena tuzemská živočišná výroba.

Vepřové maso do České republiky dovážíme z Německa a Polska. „Meziročně se záporné agrární saldo u masa zhoršilo téměř o 2 miliardy a u této komodity nadále zůstává nejvyšší záporné saldo ze všech agrárních komoditních skupin,“ popisuje předseda Zemědělského svazu Martin Pýcha.

Zemědělský svaz upozorňuje, že dovážíme komodity, které jsme přitom schopni si vyrobit sami. Místo českých potravin tak čeští spotřebitelé kupují potraviny dovezené. Kvůli vysokému dovozu také ochuzujeme českou ekonomiku o 40 000 pracovních míst. Právě tolik lidí bychom uměli zaměstnat, kdybychom dovoz potravin nahradili vlastní produkcí. Ročně tak stát přichází o zhruba 4 mld. Kč na odvodech do státního rozpočtu.

 

Strukturu agrárního zahraničního obchodu se stále nedaří zlepšovat

Průměrné záporné agrární saldo za uplynulých dvacet let bylo zhruba -25 mld. Kč. Z toho vyplývá, že se situace v našem agrárním zahraničním obchodě nezlepšuje. záporné agrární saldo vloni opět přesáhlo úroveň mínus 30 mld. Kč.  Toto agrární záporné saldo je o 7,7 mld. Kč vyšší, než jak bylo v roce 2016.

Zatímco v r. 1993 nám stačil dovoz za 31 mld. Kč, v r. 2000 to bylo za 65 mld. Kč. V r. 2004 to bylo za 94 mld. Kč a v r. 2017 agrární dovoz představoval rekordně vysokou částku ve výši 227 mld. Kč. Proti roku vstupu ČR do EU to je více jak dvojnásobné zvýšení a proti roku vzniku samostatné ČR se agrární dovoz zvýšil více než 7 krát.  „Dramatické nárůsty agrárních dovozů znamenaly a znamenají omezování tuzemské zemědělské produkce a to zvláště živočišné výroby,“ upozorňuje na smutný fakt Martin Pýcha a dodává, že strukturu agrárního zahraničního obchodu se stále nedaří navzdory přijaté rozvojové strategie ministerstva zemědělství zlepšovat.

 

Nejvíce vyvážíme obiloviny. V dovozu vede vepřové maso

Vyvážíme hlavně suroviny jako jsou obiloviny a mléko, přičemž dovážíme výrobky s vyšší přidanou hodnotou jako je maso, masné a mléčné výrobky.  Sice se dlouhodobě zvyšuje vývoz a kladné saldo u nezahuštěného mléka, ale saldo zahraničního obchodu s mléčnými výrobky je od roku  2009 záporné.

  

Vývoj v agrárním zahraničním obchodě ČR masem (třída 02 v celním sazebníku), který se doposud nepřestal zhoršovat v mil. Kč: právě u komodity maso je dlouhodobě nejvyšší záporné saldo ze všech agrárních komoditních tříd

 

 

Vývoz z ČR

Dovoz do ČR

Zhoršující se saldo

1996

788

1 043

-255

2000

1 239

2 363

 -1 124

2004

2 526

7 192

-4 665

2006

2 712

10 864

-8 152

2008

4 085

14 070

-9 984

2010

4 336

17 009

-12 673

2012

6 288

23 018

-16 730

2015

6 470

25 764

-19 294

2016

6 040

26 636

-20 596

2017 nejhorší výsledky

5 851

28 333

-22 482

Zdroj: ČSÚ. ČSÚ údaje průběžně zpřesňuje. Případné chyby v rozdílech jsou nevýznamné chyby ze zaokrouhlování. Údaje za roky 2017 a 2016 jsou k 8. 2. 2018. Zpřesněné údaje za r. 2010 až 2013 jsou k 10. únoru 2015. Údaje za r. 2014 jsou k 8. únoru 2015. Údaje za r. 2015 a 2016 jsou k 7. únoru 2016.

  

Vývoj agrárního zahraničního obchodu ČR

 

Rok

Vývoz (mil. Kč)

Dovoz (mil. Kč)

Agr. saldo (mil. Kč)

1993 vznik ČR

32 276

31 497

       779

1995

35 596

47 636

-12 040

1996

32 555

54 353

-21 798

1999

39 757

60 484

-20 727

2000

47 729

65 011

-17 282

2001

49 411

69 228

-19 817

2002

45 174

69 040

-23 866

2003

48 805

74 259

-25 455

2004 vstup ČR do EU

61 526

93 822

-32 295

2005

78 520

103 522

-25 003

2006  

78 542

112 737

-34 195

2007

96 880

129 333

-32 453

2008

106 931

131 048

-24 117

2009

101 708

133 735

-32 027

2010

105 364

140 008

-34 644

2011 nejhorší výsledky v historii

120 381

156 674

-36 293

2012 nejvýraznější    

meziroční zlepšení

148 309

173 026

 -24 717

2013

160 594

184 674

 -24 080

2014

180 247

199 909

 -19 662

2015

201 383

220 686

-19 303

2016

201 592

224 676

-23 084

2017 velké meziroční zhoršení v řádu 7,7 mld. Kč

196 741

227 493

-30 752

Zdroj: Údaje ČSÚ v nomenklatuře dle 1. -24 třídy celního sazebníku. Údaje za roky 2017 a 2016 jsou k 8. 2. 2018. Údaje za r. 2014 jsou dle ČSÚ k 8. 2. 2016; za r. 2013 k 9. 2. 2015 apod. Uváděné hodnoty se časem mohou mírně měnit, protože ČSÚ výsledky průběžně zpřesňuje. Ve výsledcích se někdy objevují nevýrazné chyby ze zaokrouhlování velmi vysokých čísel.

 

 

 

Praha 9.2.2018

 

          Eva Fruhwirtová/Jana Sixtová

 

 

 

 

Přílohy
tz-dova-az-ei-ame-to-co-si-umi-ame-vyrobit-sami-rekordni-a-dovoz-masa-kritizuje-zeme-ede-elsky-a-svaz.doc


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN