Úvodní stránka > Aktuality

EU připravuje strategii budoucího směřování evropského zemědělství

27.2.2020

Ministerstvo zemědělství v tomto týdnu vyvěsilo aktualitu k nové strategii Farm to Fork:

"Evropská komise dne 17. 2. 2020 spustila veřejnou konzultaci k „cestovní mapě“ tzv. roadmap ke Strategii od zemědělce ke spotřebiteli („Farm to Fork“). Strategie má být zveřejněna na jaře 2020, jakožto součást sdělení Zelená dohoda pro Evropu představeného 11. prosince 2019.

Nedávná Zpráva o změně klimatu a půdě Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) odhaduje, že 25 – 30 % celosvětových emisí skleníkových plynů připadá na potravinový systém. Potravinové systémy významně přispívají ke znečištění ovzduší, půdy a vody a k produkci emisí skleníkových plynů, jakož i ke ztrátě biologické rozmanitosti.

Cílem strategie je urychlit přechod na udržitelný potravinový systém, který by měl mít neutrální nebo pozitivní dopad na životní prostředí, který by byl schopný přizpůsobit se změně klimatu a současně by přispíval k jejímu zmírňování, zajišťoval by potravinovou bezpečnost a vytvářel takové prostředí, kde by zdravé stravování bylo pro občany EU snadnou volbou. Klíčovými nástroji pro podporu této strategie budou Společná zemědělská politika a Společná rybářská politika. Národní strategické plány Společné zemědělské politiky již přitom budou muset ambice Zelené dohody pro Evropu reflektovat.

Strategie od zemědělce ke spotřebiteli bude brát v úvahu také výsledky probíhajících hodnocení a zpráv Komise. Prostřednictvím konzultací budou shromážděny relevantní informace o výzvách, s nimiž se potýkají primární producenti, producenti potravin, zpracovatelé, maloobchodníci a občané. Před přijetím strategie nebude provedeno žádné posouzení dopadů. Na jednotlivé iniciativy této strategie budou aplikovány relevantní nástroje ke zlepšování právní úpravy. Posouzení dopadů bude provedeno pouze tam, kde se očekává, že takové iniciativy budou mít významné environmentální, sociální nebo ekonomické dopady."

MZe uvedlo odkazy na Strategii od zemědělce ke spotřebiteli (Farm to Fork):

https://ec.europa.eu/food/farm2fork_en

Termín pro zasílání příspěvků je stanoven na 16. 3. 2020 a je možné tyto příspěvky předkládat i v českém jazyce. Veřejná konzultace je zde:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12183-Farm-to-Fork-Strategy-


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN