Úvodní stránka > Aktuality

Evropská Komise dala předkupnímu právu zelenou

18.10.2017

Evropská Komise zveřejnila 15. října seznam možností, jak mohou členské státy v souladu s právem EU omezit skupování půdy zahraničními investory. Reagovala tak na situaci, kdy především země střední a východní Evropy upravují svoji legislativu v této oblasti. Podle vodítek Komise mohou státy např. omezit rozlohu pozemků, které mohou být skupovány, mohou zavést předkupní právo na půdu pro určitou skupinu zájemců včetně státu. Zemědělský svaz ČR se již více než 2 roky snaží o zavedení takové možnosti pro zemědělce, kteří na půdě hospodaří, aby měli možnost předložit prodávajícímu první nabídku.

Evropská komise vydala vodítka, která pomohou členským státům chránit zemědělskou půdu před hrozbami, jako jsou nadměrné spekulace cen a koncentrace vlastnictví. Členské státy EU mají právo omezovat prodej zemědělské půdy, aby zachovaly zemědělské komunity a podporovaly udržitelné zemědělství. Přitom musí dodržovat právní předpisy EU, zejména pravidla týkající se volného pohybu kapitálu.

 Evropská komise sděluje, že členský stát má pravomoc rozhodovat o opatření, která budou upravovat prodej zemědělské půdy. Jak objasnil Soudní dvůr Evropské unie, za určitých podmínek mohou být přijatelná některá omezení. Jedná se o předběžná povolení vnitrostátních orgánů pro získání půdy, omezení velikosti pozemku, který má být získán, předkupní právo umožňující určitým kategoriím kupujících koupit zemědělskou půdu dříve, než je prodána jiným. Kupující mohou být zemědělci nájemci, sousedé, spoluvlastníci či stát. Nesmí ovšem dojít k tomu, že budou znevýhodňováni podnikatelé z jiných zemí. 

Česká republika jako jedna z mála zemí v Evropě nijak neupravuje obchodování s půdou, přestože v různých okolních zemích omezení na nákup půdy jsou. Zatímco všechny okolní země se snaží půdu chránit před spekulacemi a stabilizovat fungování zemědělců, naši političtí představitelé, až na výjimky, nemají zájem tento stav řešit.

„Evropská Komise sama potvrdila, to co tady již dva roky tvrdíme a co se nám naši státní úředníci snaží právě s odkazem na evropskou legislativu vyvracet,“ říká předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha. Zemědělský svaz ČR stále navrhuje, aby u nás bylo zavedeno předkupní právo či alespoň oznamovací povinnost při prodeji zemědělské půdy ve prospěch zemědělců a státu, jako je to obvyklé i jiných evropských zemích. Tento návrh by znamenal povinnost vlastníka při prodeji půdu nabídnout zemědělci, pokud na ní minimálně tři roky hospodaří a je pachtýřem těchto pozemků a také státu.  Pokud by zemědělec ani stát neměl zájem anebo nedošlo k dohodě na ceně, mohl by půdu vlastník prodat komukoliv jinému. 

V současnosti dostává každý vlastník mnoho nabídek na nákup půdy, které pochází z velké části od spekulantů. Ti se velmi často skrývají za zemědělské názvy většinou se slovem farma, aby vypadali jako zemědělci a oklamali tak vlastníky. Ve skutečnosti se ale jedná o realitní společnosti či investiční fondy, jejichž cílem maximální zisk na spekulaci s půdou.

„Zemědělská půda je a vždy bude velmi strategickou komoditou a je nezbytné obchodování s ní ošetřit tak, aby se jejími vlastníky postupně stali čeští zemědělci, kteří na ní hospodaří tak, jak je tomu běžné jinde v Evropě“ doplňuje Pýcha. „Zemědělský svaz ČR na základě rozhodnutí Evropské Komise opět vyzývá české politiky, aby se znovu této problematice začali věnovat,“ uzavírá Pýcha, jinak za několik let zjistíme, že většinu naší půdy vlastní zahraniční vlastníci a investiční fondy a že bude v naší zemi pouhými nájemci.

Přílohy
tz-predkupni-pravo-ek.doc


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN