Úvodní stránka > Aktuality

Evropská komise zhodnotila Strategický plán Společné zemědělské politiky ČR

5.5.2022

Přes třicet zásadních a 330 technických připomínek zaslala Evropská komise českému ministerstvu zemědělství k návrhu Strategického plánu Společné zemědělské politiky (SZP).

Komise vytýká především nedostatečné ambice v ochraně životního prostředí, ale také nerespektování základní funkce zemědělských dotací – podporu příjmů zemědělců. Uvádí, že navržené částky nejsou postačující pro zajištění dostatečného příjmu všech zemědělců. Zvýhodňují menší zemědělce do 150 hektarů, což neodpovídá jejich potřebě podpory.

Zároveň upozorňuje, že při úpravách je nutné vnímat změněné podmínky v souvislosti s válkou na Ukrajině a přehodnotit aktivity s cílem zajistit dostatečné množství potravin a obnovitelných zdrojů energie.

„V aktuální situaci za nejpodstatnější výhrady Evropské komise považujeme ty o redistributivní platbě - zvýšené platbě na první hektary. Komise se například ptá, proč byla při zdůvodnění výše tohoto přerozdělení použita SWOT analýza na desetiprocentní redistribuci, když ministerstvo navrhuje v EU bezprecedentně nejvyšší platbu ve výši 23 %. Potvrzuje se tak naše tvrzení, že od počátku jde pouze o politické rozhodnutí bez jakéhokoli odborného podkladu, odůvodnění a bez znalosti dopadů na zemědělství i celou společnost,“ říká prezident Agrární komory ČR Jan Doležal.

Konkrétně se Komise věnuje stanovení hodnoty základní platby a zvýšené platby na první hektary: „Částka by měla vycházet z analýzy potřeb přerozdělování a analýzy potřeb podpory příjmů zemědělců, nejen prostým přepočítáním na hektary.“ Jinými slovy, vytýká chybějící vazbu dotací na produkci a upozorňuje, že navržené částky nejsou postačující pro zajištění dostatečného příjmu všech zemědělců. Například, zvýhodnění menších zemědělců do 150 hektarů neodpovídá jejich potřebě podpory. „Nově navržený systém nezajistí dostatečný příjem zemědělců nad stanovenou hranicí 150 hektarů a povede k nežádoucím změnám ve struktuře produkce českého zemědělství,“ domnívá se předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha. Z dřívějších analýz na základě výpočtů „dotační kalkulačky“, zveřejněné ministerstvem zemědělství vyplývá, že dojde k výraznému snížení příjmů všech zemědělských podniků nad 400 hektarů a střední zemědělské podniky, které zajišťují většinu zemědělské produkce, se bez omezení výroby propadnou do ztráty.

Zemědělský svaz ČR i Agrární komora ČR souhlasí s názorem Komise na potřebu zajištění dostatečné produkce potravin, obnovitelných zdrojů energie i zlepšení péče o životní prostředí. Řešení ale obě organizace vidí ve vyšším využívání a rozvoji moderních způsobů hospodaření, jako jsou technologie precizního zemědělství, respektování lokálních podmínek a zkrácení dodavatelských řetězců. „Zatímco Evropská komise nabádá k udržitelnosti, pestrosti a biodiverzitě, český návrh Strategického plánu SZP jde proti podmínkám českého zemědělství, odborným poznatkům a ve výsledku přinese méně pestrou krajinu plnou monokultur pšenice, ječmene a řepky, zvýšení potřeby minerálních hnojiv, méně lokálních výrobků, větší dovoz potravin a zvýšení nezaměstnanosti na venkově. Přesný opak toho, co po nás požaduje Evropa i česká veřejnost,“ tvrdí zástupci obou organizací.

Přílohy
ak-cr-zs-cr-tz-3-5-2022-evropska-komise-zhodnotila-strategicky-plan-spolecne-zemedelske-politiky-cr.docx


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN