Úvodní stránka > Aktuality

Hraboš žere i budoucí úrodu

20.9.2019

Kulminace hrabošů se mírně snížila díky provedeným agrotechnickým opatření, avšak poškození porostů dále pokračuje. Zemědělci v oblastech s přemnoženým hrabošem neustále bojují s tímto polním škůdcem. V některých oblastech je až 50% poškození čerstvě vzešlých porostů i přes kvalitní přípravu půdy před setím.  Jednáme s Ministerstvem ŽP, Ministerstvem zemědělství a v rámci tripartity jsme vyzvali vládu, aby se tímto problémem zabývala.

Zdevastovaná úroda a pole plné hrabošů, tak to je nový fenomén letošního léta u mnoha zemědělců. Od května se řada zemědělců potýká s přemnoženými hraboši, kteří likvidují jejich úrodu a zároveň tak i jejich podnikání. Letošní úrodu se v zasažených oblastech již zachránit nepodaří, ale je nutné zastavit šíření hraboše a zabránit škodám v dalších letech. Z počátku to vypadalo na lokální záležitost, která se postupně rozšířila do více oblastí. Náš svaz od počátku vyvíjel tlak na řešení této situace. Oslovili jsme ministerstvo a další organizace s návrhem řešení. Na žádost zemědělců a ZS ČR dne 5.8.2019 ÚKZÚS povolil plošnou aplikaci přípravku STUTOX II v oblastech, kde došlo k neúnosnému přemnožení hraboše polního. Na základě vyvolané kritiky ze stran ekologických aktivistů a ministerstva životního prostředí, Ministerstvo zemědělství dne 8.8. 2019 dočasně pozastavilo možnost plošné aplikace přípravku STUTOX II.

Nežádoucí stav s hraboši pokračuje a škody stále rostou. Hraboši napadají ozimy a to je nutné zastavit a zabránit škodám v dalších letech. Hrozí také velké riziko, že se nepodaří zajistit pokryvnost půdy, což povede k vyšší erozi. Průběžná finanční ztráta dosáhla necelé ½ miliardy korun na 87 tis. ha půdy. Nejvíce zasaženými plodinami jsou pšenice, cukrová řepa, ječmen. Kulminace hrabošů se mírně snížila díky provedeným agrotechnickým opatření, avšak poškození porostů dále pokračuje.  Dravci na poli jsou žádoucím jevem, ale s množstvím hrabošů je jejich číslo zanedbatelné.  V současné době je aplikace STUTOXU II povolena pouze do nor, ale i s tímto činem je spojená řada komplikací. Jednou z nich je zdlouhavá čekací doba na povolení a nutnost proškolení personálu, který bude STUTOX II aplikovat.

Hraboš polsní v Rostěnicích:

Přílohy
tk-hrabosi-19-9-2019-1.docx


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN