Úvodní stránka > Aktuality

Informace ze zahraniční cesty, 18. – 19. srpna 2014, Finsko

1.9.2014

hVyjednávání v prax

V rámci projektu „Posilování sociálního dialogu zvyšováním úrovně kolektivního vyjednávání zaměstnanců a zaměstnavatelů v zemědělství“, reg. číslo CZ.1.04/1.1.01/B9.00010, se ve dnech 18. – 19. srpna 2014 uskutečnila zahraniční cesta do Finska.

Zahraniční cesta byla uskutečněna v rámci klíčové aktivity 06 – přenos zkušeností a dobré praxe ze zahraničí a jejím hlavním cílem bylo získání praktických zkušeností z oblasti sociálního dialogu mezi zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů v zemích EU v odvětví zemědělství, a dále také projednání dopadů nové Společné zemědělské politiky a parametrů minimální mzdy.

Během této cesty jsme navštívili organizaci MTA, která zastupuje zaměstnavatele v sektoru zemědělství, zahradnictví, péče o zeleň, chovu kožešinových zvířat a lesnictví ve Finsku. Počet jejích členů činí 1285 a hlavními aktivitami organizace je především udržování zájmů zaměstnavatelů týkající se kolektivních smluv a právních předpisů na trhu práce, dále pak informační servis a poskytování služeb svým členům.

Po uvedení do situace zemědělství a jeho charakteru ve Finsku byly hlavními body jednání:

  1. Systém na trhu práce ve Finsku
  2. Proces kolektivního vyjednávání a uzavírání kolektivních smluv ve Finsku
  3. Mzdový systém a minimální mzda
  4. Ujednání o pracovní době, dovolené, nemocenské apod.
  5. Zaměstnanost v zemědělství

Při jednání jsme získali informace o průběhu kolektivního vyjednávání ve Finsku a uzavírání kolektivních smluv, které MTA uzavírá pro více sektorů – zemědělství, zahradnictví, tvorba a péče o zeleň, chov kožešinových zvířat, lesnictví. Dále jsme probrali některá konkrétní ujednání současných kolektivních smluv, které jsou uzavřeny na období od 1. března 2014 do 31. ledna 2017.

Jednání se zaměstnavatelskou organizací ve Finsku nám pomohlo k získání praktických zkušeností z oblasti kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu mezi zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů v jiné zemi EU, ve kterém budeme při dalších pracovních cestách pokračovat. Získané zkušenosti budou využity v rámci kolektivního vyjednávání v České republice a dále prezentovány cílové skupině našeho projektu.

 

Adriana Volmanová
manažer projektu ZS ČR

Přílohy
info-zahr-cesta-fin-web.pdf


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN