Úvodní stránka > Aktuality

Informace ze zahraniční cesty, 21. – 22. července 2014, Holandsko

1.8.2014

Vyjednávání v praxi

Za účelem přenosu zkušeností a dobré praxe ze zahraničí, který je hlavním cílem klíčové aktivity č. 06 projektu „Posilování sociálního dialogu zvyšováním úrovně kolektivního vyjednávání zaměstnanců a zaměstnavatelů v zemědělství“, reg. číslo CZ.1.04/1.1.01/B9.00010, se ve dnech 21. – 22. července 2014 uskutečnila zahraniční cesta do Holandska.

Hlavním cílem zahraniční cesty bylo především získání praktických zkušeností z oblasti sociálního dialogu mezi zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů v zemích EU v odvětví zemědělství, dále také předání zkušeností s parametry minimální mzdy a dopady nové Společné zemědělské politiky.

V rámci zahraniční cesty jsme navštívili zaměstnavatelskou organizaci LTO Nederland, která je svazem zemědělských a zahradnických organizací a má v Nizozemí právo účastnit se kolektivního vyjednávání a uzavírat kolektivní smlouvy. Organizace LTO Nederland hájí hospodářské a sociální zájmy téměř 50 000 zemědělců a pěstitelů, a to jak na regionální, národní tak i mezinárodní úrovni.

Hlavními tématy setkání se zástupci LTO Nederland byly:

  1. Sociální dialog
  2. Pracovní právo a stanovení minimální mzdy v Nizozemí
  3. Kolektivní smlouvy v sektoru zemědělství a proces kolektivního vyjednávání
  4. Stav na trhu práce a pracovních sil v sektoru zemědělství

Během diskuze, která obsahovala především výše zmíněné body, nám byla představena sdružení na národní úrovni, na úrovni sektoru i na úrovni podniků, která v Nizozemí s otázkou sociálního dialogu souvisí. Dále jsme projednali otázky pracovního práva a minimální mzdy, která se v Nizozemí stanovuje dvakrát do roka, a to vždy 1. ledna a 1. července. Dalším bodem jednání byly kolektivní smlouvy v zemědělství, které se uzavírají pro 4 různé sektory zvlášť. V závěru jsme také pohovořili o problému na trhu práce v sektoru zemědělství, který tkví ve věkové struktuře zaměstnanců a nedostatku kvalifikované pracovní síly zapříčiněné malým zájmem o studium zemědělských oborů, nižšími mzdami a vyšší náročností práce.

Díky setkání se zástupci organizace LTO Nederland jsme získali užitečné informace a zajímavé poznatky, které mohou být využity v oblasti kolektivního vyjednávání v České republice. Poznatky ze zahraničních cest budeme dále předávat a prezentovat cílové skupině během akcí a činností organizovaných v rámci tohoto projektu.

Na získávání a předávání praktických zkušeností z oblasti sociálního dialogu mezi zaměstnanci a zaměstnavateli v zemích EU v odvětví zemědělství s možností využití těchto poznatků v České republice se zaměříme i při dalších zahraničních cestách realizovaných v rámci projektu.

 

Adriana Volmanová
manažer projektu ZS ČR

Přílohy
info-zahr-cesta-holandsko-web.pdf


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN