Úvodní stránka > Aktuality

Jak postupovat při prodloužení zaměstnanecké karty

5.6.2019

Nyní již půjde o prosté prodloužení zaměstnanecké karty, tj. až o dva roky. Používá se stejný formulář, jako při první žádosti jen hned v úvodu zaškrtnete "o prodloužení" a uvedete stejné číslo volného pracovního místa jako při první žádosti! Předložená nová smlouva nebo dodatek musí být na dobu určitou podle doby o kterou chcete platnost zaměstnanecké karty prodloužit.

Žádost o prodloužení doby platnosti zaměstnanecké karty se podává na pracovišti Ministerstva vnitra (Odbor migrační a azylové politiky – kam spadáte). Žádost musí podat nejdříve 120 dnů před skončením platnosti stávající zaměstnanecké karty a nejpozději v poslední den platnosti zaměstnanecké karty. viz.: https://www.mvcr.cz/clanek/zamestnanecka-karta.aspx?q=Y2hudW09Nw%3d%3d

 

Náležitosti žádosti o prodloužení platnosti zaměstnanecké karty:

1.             Vyplněnou Žádost o zaměstnaneckou kartu – prodloužení,

2.             cestovní doklad,

3.             doklad o zajištění ubytování,

4.             pracovní smlouvu (resp. dodatek smlouvy o prodloužení na dobu, na kterou je žádáno o prodloužení zaměstnanecké karty),

5.             doklady k prokázání odborné způsobilosti pro výkon požadovaného zaměstnání (pokud to pozice vyžaduje),

6.             na požádání doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů

7.             na požádání doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění, 

8.      v případě změny podoby fotografii.

Pokud podáte žádost o prodloužení platnosti zaměstnanecké karty a řízení probíhá, může zaměstnanec i nadále pracovat na stávající pozici za předpokladu, že žádáte o prodloužení platnosti zaměstnanecké karty na pracovní pozici, kterou již vykonává.

Za prodloužení doby platnosti zaměstnanecké karty se hradí při podání žádosti na území České republiky poplatek 1500 Kč a 1000 Kč za vydání zaměstnanecké karty http://www.mvcr.cz/clanek/obcane-tretich-zemi-poplatky.aspx

Ing. Lenka Šímová, simova@zscr.cz, 725 345 290

Přílohy
jak-postupovat-pri-prodlouzeni-platnosti-zamestnanecke-karty.pdf
5-0-zadost-o-zamestnaneckou-kartu-2019.pdf


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN