Úvodní stránka > Aktuality

Jednání o reformě SZP v Bruselu pokračují, ČR vyzvalo k jejímu rychlému dokončení

24.3.2021

Tisková zpráva – O přípravě strategických plánů společné zemědělské politiky (SZP) a balíčku opatření týkajících se reformy SZP v pondělí a v úterý 22. – 23. března jednala Rada pro zemědělství a rybářství v Bruselu. Česká republika považuje za zásadní zjednodušení pravidel pro zemědělce a co nejrychlejší dokončení legislativy, bez které nelze dokončit strategické plány a národní legislativu. Dalšími tématy Rady byla ochrana proti škůdcům rostlin, zmírnění dopadů epidemie COVID-19 na odvětví vína nebo strategie EU v oblasti lesnictví po roce 2020.

Česká republika intenzivně pracuje na přípravě národního strategického plánu SZP. Pro jeho dokončení však zatím chybí dohoda mezi členskými státy a Evropským parlamentem o finální podobě společné zemědělské politiky. Náměstek ministra zemědělství Jiří Šír proto upozornil na nezbytnost včasného přijetí základních, ale i prováděcích pravidel EU, jak pro potřeby  stanovení podpor, tak nastavení metodiky a kontrol ze strany platební agentury.

„Vzájemná spolupráce a komunikace jsou při nastavování nových podmínek společné zemědělské politiky opravdu důležité. V rámci resortu proto dvakrát týdně jednáme se všemi zainteresovanými stranami, abychom nalezli co největší shodu. Podobně aktivní komunikace je potřebná i ze strany Evropské komise směrem k členským státům,“ řekl náměstek ministra Jiří Šír.

Obecně Česko podporuje principy Evropské zelené dohody (European Green Deal) a akceptuje, aby byly do určité míry provázány na strategické cíle SZP. Řadu cílů, jako jsou snížení spotřeby pesticidů o 50 %, snížení používání hnojiv o 20 % nebo zavedení ekologického zemědělství na 25 % zemědělské půdy, však v případě požadavku na jejich paušální prosazování v každém členském státu považuje za těžko proveditelné.

„V tuto chvíli Komise stále neodpověděla na otázku, jak dospěla ke konkrétním číslům. Proto požadujeme, aby zveřejnila dopady těchto cílů na jednotlivé členské státy. Opakovaně také upozorňujeme na možné zvyšování nákladů na produkci a následné zvýšení cen potravin s dopadem na konkurenceschopnost evropského zemědělství,“ uvedl náměstek Šír.

Mezi priority České republiky v rámci SZP patří především flexibilita pro členské státy a dobrovolné nastavení parametrů. Zásadní je, aby nová podoba politiky nepřinesla navýšení administrativní zátěže ani pro zemědělce, ani pro státní správu.

Náměstek Jiří Šír dále na jednání vyzval k co nejrychlejšímu předložení nově připravované lesnické strategie EU po roce 2020 a požádal Evropskou Komisi, aby do jejího vypracování zapojila členské státy. Dalším důležitým tématem s ohledem na pokračující změnu klimatu a intenzitu mezinárodního obchodu byla diskuze k unijnímu fytosanitárnímu systému. Zdraví rostlin je klíčové nejen pro zemědělství a lesnictví, ale i pro udržení druhové rozmanitosti. Proto je nezbytné najít rovnováhu mezi používáním pesticidů a dalšími způsoby ochrany rostlin, zejména před novými invazivními škůdci, kteří se ještě nestačili na území EU rozšířit.

 

Autor a zdroj:

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2021_jednani-o-reforme-spolecne-zemedelske.html

 


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN