Úvodní stránka > Aktuality

Kážou vodu, pijí víno

12.4.2022

V poslední době se vyrojilo množství prohlášení, kde si Asociace soukromého zemědělství stěžuje, že nebyla někam pozvána, že nedostala prostor k vyjádření, případně že někdo nerespektuje její práva. Pasuje se tak do role otloukánka, kterému všichni škodí a ona to přitom myslí a dělá tak správně.

Vezměme si výlevy v poslední době. „Nebyli jsme pozváni na konferenci“, „Nebyli jsme pozváni do televizního pořadu“, Nebyli jsme přizváni do hodnotící komise“, „Nebyly vzaty v potaz všechny naše připomínky.“ Ale můžeme jít i hlouběji do minulosti a do mezinárodních vod: „Naše připomínky k podobě stanoviska COPA/Cogeca nebyly respektovány a zapracovány do finálního znění.“

Všechny mají jednu věc společnou. Nezakládají se na pravdě. Vezměme to hezky popořadě. Konferenci k férovým podmínkám pořádal Zemědělský svaz ČR ve spolupráci se Senátem. Nabídku na uspořádání konference dostala i ASZ, ale zřejmě jim Senát nepřišel dostatečně zajímavý, tak ji nevyužila. Na akci dostala osobní pozvánku, potvrdila účast svého zástupce, který zřejmě na svoji účast pozapomněl a nedostavil se.

Pozvána sice nebyla do pořadu Otázky Václava Moravce, ovšem po několika exkluzivních vystoupeních v tomto i dalších pořadech si zřejmě zvykla na roli nositele jediného správného názoru, a tak byla nepříjemné překvapena, že se k zemědělství může v tomto pořadu vyjadřovat i někdo jiný.

Podobné to bylo s připomínkami k politickým otázkám. Použiji časový sled. Na evropské úrovni se několik let připravovala pravidla SZP. Zemědělské organizace k této podobě vypracovaly svá stanoviska a jednou z mnoha těchto organizací byla i Copa/Cogeca, jejímiž členy jsou Agrární komora ČR, Zemědělský svaz ČR a do předloňského listopadu i ASZ. Při projednávání stanoviska této evropské organizace, které trvalo téměř třičtvrtě roku a probíhalo k tomu mnoho jednání, ASZ na jednáních buď nebyla nebo její zástupce nevystupoval, nepodala jediný podnět ani připomínku a až po schválení konečné verze předložila vlastní návrhy. Když se jimi zástupci všech národních organizací odmítli zabývat, na protest ukončila členství. To slavnostně oznámila půl roku poté při projednávání finální podoby SZP v Evropském parlamentu.

Podobné to bylo při projednávání národního strategického plánu v naší republice. Sice připomínky vznášela v průběhu jednání stejně jako ostatní organizace a stejně jako jiným organizacím byly některé přijaty, jiné zamítnuty. Když byla konečně schválena verze pro závěrečné jednání, spustila ASZ mediální kampaň, využila svých politických vazeb a dosáhla jejího totálního přepracování.

Aktuálně se jí nelíbí, že neuspěl jeden z jejích členů při zařazení do projektu demonstračních farem a obvinila Agrární komoru a Zemědělský svaz z nějakých nečistých postupů. Jen tak mimoděk zapomněla, že i ona v minulosti dostala nabídku na účast v hodnotitelské komisi, kterou odmítla. Zástupkyně Zemědělského svazu ČR je sice členem výběrové komise, na předmětném jednání ale nebyla přítomna, takže jako obvykle vyjádření kanceláře a vedení ASZ je trochu vedle. Jen pro doplnění do programu demofarem je zapojeno sedm samostatně hospodařících zemědělců. Spíše bychom se měli ptát, proč byl tento konkrétní žadatel v minulých letech do tohoto programu zařazen, když nesplňuje podmínky pro zařazení.

Pojďme ale i trochu z opačného soudku, ať dostojíme znění titulku. Po ostatních vedení ASZ chce, aby je všude zvali, dávali jim prostor a respektovali je. Zajímavé je, že stejný požadavek nemá v opačném směru. Například všechny pořady Focus České televize věnující se zemědělství se odehrávají v režii této organizace. Z nedávné doby, v pořadu společnosti Euroaktiv o dotacích v zemědělství byli zástupci našeho oboru opět pouze s členy ASZ.

Ale můžeme zabrousit i do politického rozhodování, například obsazení dozorčí rady SZIF. Dva ze čtyř členů tohoto důležitého orgánu, který ovlivňuje způsob rozdělování dotací do zemědělství jsou významnými činovníky ASZ. Neusilujeme o členství v tomto orgánu, který by měl být nestrannou politickou kontrolou, hlídající fungování platební agentury. I když on i nadále politickým orgánem je i s účastí dvou politiků z řad ASZ. Spíše by nás zajímala jiná věc. Střet zájmů. Znamená to tedy, že bude chod dozorčí rady paralyzován, protože dva z pěti členů nebudou moci rozhodovat o otázkách týkajících se zemědělství? Nebo se oba političtí zástupci zemědělců vzdají všech zemědělských dotací, aby o nich mohli rozhodovat? Pak je tu ještě třetí možnost. Předchozí vyjádření na adresu bývalé vládní koalice byla jen pokrytectví a bude se dál pokračovat jen s opačným znaménkem?

Za naši organizaci mohu napsat, že respektujeme členy tohoto sdružení, ale nemůžeme respektovat vedení a kancelář této asociace a její agresivní způsob komunikace.

Vladimír Pícha


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN