Úvodní stránka > Aktuality

Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2019 uzavřena

28.12.2018

Praha/ČR, 27. 12. 2018 - Zemědělský svaz ČR a Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů (ČMSZP) dnes uzavřely Kolektivní smlouvu vyššího stupně se zemědělskými odbory (Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy - Asociací svobodných odborů ČR, dále OSPVZ) na rok 2019. Na podpisu smlouvy se dnes dohodli zástupci obou zaměstnavatelských organizací – předseda Zemědělského svazu ČR Ing. Martin Pýcha, předseda ČMSZP Ing. František Winter a odborový předseda Bohumír Dufek.

Hlavními změnami v nově uzavřené kolektivní smlouvě je zvýšení minimálních mzdových tarifů v zemědělství o 6,5 % a navýšení možného příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění o 200 Kč/měsíčně s tím, že toto zvýšení je platné na 3 roky tj. do roku 2021. Zvýšení minimálních mzdových tarifů je významně ovlivněno navýšením minimální mzdy, které zvýšilo dva nejnižší tarifní stupně o 9,5% a 8,8 %. Ostatní tarify se zvýší shodně o 6 %. „Zvýšení minimální mzdy, vývoj mezd v celé ekonomice spolu s nedostatkem pracovní síly tlačí na růst mezd také v zemědělství,“ komentuje Pýcha. Dle našeho odhadu vzrostou mzdy v sektoru zemědělství, lesnictví a rybářství v letošním roce cca o 7%.

Uzavřená Kolektivní smlouva vyššího stupně je platná a účinná od 1. ledna do 31. prosince roku 2019 a bude požádáno o rozšíření její platnosti na celé odvětví zemědělství. Její podmínky se tedy budou vztahovat na všechny subjekty v zemědělství, lesním a vodním hospodářství.

Přílohy
2018-tz-minimalni-mzda1.pdf
ksvs-na-rok-2019.pdf


Komentáře:

Pojištění statutárů

Jana Sobotková | janasobotkova247@seznam.cz | 7:15 08.04.2019 |

Dobrý den, dovoluji si připomínku. V KS na rok 2019 není vůbec řešeno připojištění statutárů. Stále častěji vnímám dotazy na daňovou uznatelnost příspěvku na toto pojištění. Zda se jedná o zdanitelný příjem statutára, má z něj odvádět sociální a zdravotní pojištění, v tom případě zda se jedná o daňově uznatelnou položku či nikoliv. Možná by stálo zato se touto otázkou zabývat a s výsledkem seznámit všechny členy Zemědělského svazu, potažmo Agrární komory. děkuji, s pozdravem Jana Sobotková Havlíčkova Borová zemědělská a.s.


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN