Úvodní stránka > Aktuality

Konference Sociální zemědělství na ČZU - 25.10.2023

19.10.2023

Vážení členové, partneři, příznivci zemědělství,

rádi bychom Vás pozvali na konferenci ZDARMA s názvem Sociální zemědělství, kterou pořádáme za týden 25.10.2023 od 9 hod. v kruhové hale ČZU.

Sociální zemědělství je koncept, který v posledních letech nabývá na popularitě v mnoha zemích světa, včetně České republiky. Spojuje tradiční zemědělskou činnost s poskytováním sociálních služeb, čímž nabízí inovativní přístup k terapii, vzdělávání a začlenění ohrožených skupin do společnosti. Služby mohou zahrnovat terapeutické programy pro osoby s duševními poruchami, vzdělávací programy pro mládež v riziku, nebo tréninkové programy pro osoby s postižením. Jak to funguje? Pacienti, studenti nebo účastníci programu tráví čas na farmě nebo v zemědělském prostředí, kde se zapojují do různých činností – od pěstování rostlin a péče o zvířata až po účast na tradičních řemeslných činnostech. Tyto aktivity nejenže nabízejí smysluplnou práci, ale také pomáhají zlepšit fyzické a duševní zdraví, rozvíjet sociální dovednosti a posilovat sebevědomí účastníků.

Registrace: ZDE.


Cíl konference:

• Podpořit dialog a výměnu znalostí mezi zemědělci a odbornou veřejností.
• Prezentovat inovativní přístupy, metody a technologie v zemědělství, které mohou přispět k sociálnímu a komunitnímu rozvoji.
• Identifikace výzev, příležitostí a best practices v oblasti sociálního zemědělství.

POZVÁNI BYLI:

MARIÁN JUREČKA (MINISTR PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ)
RADEK HOLOMČÍK (NÁMĚSTEK MINISTRA ZEMĚDĚLSTVÍ)


PROGRAM:

9:00 – 9:30 Zahájení a úvodní slovo
Terezie Daňková, místopředsedkyně Klubu zemědělských manažerek
9:30 – 10:00 Výzvy a příležitosti v sociálním zemědělství
Ing. Radek Holomčík (náměstek MZe)
10:00 – 10:30 Vize a mise sociálního zemědělství
doc. Moudrý (předseda rady Asociace sociálního zemědělství, z. s. /
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
10:30 – 11:00 Propojení sociální a zemědělské sféry
Václav Běťák - Domov sv. Anežky
11:00 – 11:30 Sociální zemědělství a ekonomická udržitelnost
Mgr. Chovanec - Asociace sociálního zemědělství, z. s.
11:30 – 12:30 Oběd
12:30 – 13:00 Zkušenosti s provozem sociálních farem v ČR
Terezie Daňková
13:00 – 13:30 Spolupráce sociálních farem s retailem
PhDr. Kateřina Broža
13:30 – 14:00 Panelová diskuse

Přílohy
konference-socialni-zemedelstvi-25-10-2023.pdf


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN