Úvodní stránka > Aktuality

Krácení rozpočtu zpomalí investice i adaptaci krajiny

4.9.2020

Současný návrhu rozpočtu v kapitole zemědělství pro příští zahrnuje objem finančních prostředků o téměř 14 mld. korun nižší než je skutečnost letošního roku. Uvědomujeme si obtížnou ekonomickou situaci v tomto i příštím roce, ale podle našeho názoru je nutné udržet stávající výši finančních prostředku pro zachování základních funkcí našeho oboru.

„Obáváme se, že v případě krácení prostředků pro kapitolu zemědělství nebude dostatek financí nejen na investice umožňující zvyšovat konkurenceschopnost českých zemědělců a tím i soběstačnost ve výrobě základních potravin. Nebude dostatek financí ani na adaptaci krajiny na změnu klimatu, na projekty na zadržování vody v krajině,“ prohlásil předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha.

Podle nám známého návrhu by se mělo krácení týkat všech hlavních položek a celkový objem národních dotací by poklesl na 24 mld. Kč. Méně peněz tak má plynout do podpůrných programů v rámci PGRLF, spolufinancování Programů rozvoje venkova, ale také do boje s kůrovcovou kalamitou či do vodního hospodářství. „Ve skutečnosti bude potřeba rozpočet ve srovnání s letošním rokem ještě navýšit. Prostředky vyčleněné v rámci Fondu obnovy bude nutné předfinancovat, což přinese další nároky na státní rozpočet,“ doplnil Martin Pýcha.

Vedle toho se musíme vyjádřit také k návrhu ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčová, která navrhuje snížit odměny ústavních činitelů a navázat je minimální mzdu. Vzhledem k tomu, že zvyšování minimální mzdy je politickým rozhodnutím a není navázáno na skutečnou ekonomickou situaci v zemi, jak v minulosti navrhovali zaměstnavatelské svazy v rámci tripartity, máme obavu, že by povede k populistickým rozhodnutím. S takovýmto krokem nemůžeme v žádném případě souhlasit.


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN