Úvodní stránka > Aktuality

KZPS ČR: Návrh na změnu statusu Rady vlády pro bezpečnost silničního provozu by vedl ke ztrátě její odborné nezávislosti.

1.2.2019

 

(Praha, 31. ledna) –Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR zásadní připomínky k návrhu nového statutu Rady vlády pro bezpečnost silničního provozu. Podle KZPS ČR by přijetí návrhu znamenalo pro Radu ztrátu její odborné nezávislosti. Stala by se politickým orgánem, který bude podléhat politickým vlivům. Pokud by byla změna statusu přijata, hrozilo by, že při každé politické turbulenci, jako je změna vlády nebo ministra, bude docházet k zásadní změně orientace Rady, čímž by se její činnost v podstatě paralyzovala.   

 

 

 

„Navrhované složení členů není nadstranické a dostatečně nepodporuje především odbornost a plošné zastoupení klíčových subjektů, podílejících se dlouhodobě na řešení a změnách v oblasti bezpečnosti silničního provozu,“ říká prezident KZPS ČR Jan Wiesner. „Předložený návrh nového statutu nezaručuje plnění cílů vzniku Rady jakožto odborného poradního orgánu vlády, tj. dodat bezpečnosti silničního provozu dostatečnou váhu, zejména umožnit odborníkům v oblasti silničního provozu komunikovat s vládou, a přispět tak význačnou měrou k tomu, aby rozhodovala s plnou odbornou znalostí problémů.“

 

 

 

Kompletní stanovisko KZPS ČR k návrhu nového Statutu Rady vlády pro bezpečnost silničního provozu naleznete zde.

 


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN