Úvodní stránka > Aktuality

Lavina protestů zemědělců se valí celou Evropou. Proč demonstrují?

1.2.2024

Prohlášení belgických zemědělců, kteří dnes demonstrují v Bruselu před sídlem evropských orgánů, Evropským parlamentem, Radou atd.

„Současný hněv, vychází z roků hromaděných a nevyslyšených požadavků zemědělců".

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA POSTRÁDÁ LOGIKU

Zemědělská politika by měla pomáhat řešit problémy zemědělců. Ve skutečnost je ale pouze přidává! Neustále přidává další a další byrokracii, likviduje konkurenceschopnost našich zemědělců, ale souběžně s tím naprosto v klidu Unie vyjednává dvoustranné obchodní dohody se zeměmi, které tyto uložené normy nerespektují. Kde je pak deklarovaná ochrana spotřebitelů nebo životního prostředí? Ta se naprosto ztrácí, když mezinárodní dohody všechno „staví na hlavu“. Je to had, který si žere vlastní ocas! Budeme muset dovážet potraviny, které bychom mohli vyrobit doma? Budeme dovážet ten typ zemědělství, který sami doma nechceme?!

Požadujeme zrušit nesmyslný závazek vyčlenit 4% půdy mimo produkci. Představte si, že vás každý rok připraví o část vaší zahrady, i když ji svědomitě udržujete...

Představte si, že Vám každý rok zakáží využívat část vaší kanceláře, i když z ní stále platíte nájem a neumožní Vám tak generovat příjem na hrazení nákladů.

Představte si, že Vás připraví o část vašeho domu, přestože musíte vše udržovat, hradit náklady.

Nebylo by to absurdní, dokonce neslušné? Proč by to tedy zemědělci měli akceptovat?

Požadujeme konec požadavků na zemědělství, které je v rozporu s realitou v krajině, se zemědělstvím a agronomickou realitou.

Vyzýváme k indexaci rozpočtu SZP, který prochází škrty za škrty, zatímco životní náklady neustále rostou.

ZEMĚDĚLCI SI TAKÉ ZASLOUŽÍ SLUŠNÝ PŘÍJEM!

Kdybyste byli požádáni, abyste pracovali dvakrát tolik za poloviční příjem, přijali byste to?

Asi ne. A přesto farmáři nepočítají své hodiny, aby nakrmili své spoluobčany, přestože jejich průměrný příjem představuje méně než polovinu průměrného příjmu belgických pracovníků.

Kdybyste byli požádáni, abyste pracovali, aniž byste skutečně věděli, kolik vám to může vydělat, přijali byste? A priori ne. A přesto zemědělci, první článek v potravinovém řetězci, mají jen zřídkakdy možnost ovlivnit prodejní ceny svých produktů.

Je čas skoncovat s těmito krádežemi potravin a vrátit skutečnou hodnotu zemědělské práci. Je načase, aby supermarkety přestali nehorázně tlačit na výrobce potravin, zatímco farmáři se snaží sotva vyjít s penězi. Je na čase pochopit, že i zemědělský sektor podléhá inflaci, že neustále rostou ceny surovin, vstupů, krmiva atd. , zatímco příjmy v zemědělství dlouhodobě stagnují.

Je čas respektovat hodnotu našich farmářů!

 


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN