Úvodní stránka > Aktuality

Malé, kontrolované požáry

3.6.2019

Nad Dotazy novinářů 

Dotaz: Dělala jsem rozhovor s jedním biologem, který se mi zmínil, že jeden z prostředků ochrany přírody jsou malé, kontrolované požáry, což dříve patřilo k poměrně běžným opatřením. Chtěla jsem se proto zeptat, zda podobné opatření může fungovat i v zemědělství, zda se dřív využívalo a zda jsou nějaké hlasy, že by se s tím mělo začít znovu. Vzhledem k tomu, že je nyní toto opatření postavené mimo zákon, tak proč tomu tak je (docházelo dřív k tomu, že se požáry zvrtly?) a jaká jsou pozitiva a negativa?

 

Odpověď: V minulosti bylo běžné, že se malé kontrolované požáry v zemědělství běžně využívaly, především jako fytosanitární opatření při likvidaci natě brambor, v některých případech slámy a dalších rostlinných zbytků. Časté bylo i vypalování staré trávy na jaře. Stejně jako veškerá lidská činnost měla i tato opatření nežádoucí vedlejší účinky. Nejviditelnějším byl vznik požárů. Dalším již méně viditelným bylo poškození půdního edafonu v případě plošného použití. Kromě toho veřejnosti vadil zápach a kouř při pálení. Z toho důvodu došlo k postupnému zákazu a nahrazení chemickou ochranou plodin a pozemků. Takže pozitivem byla likvidace chorobami napadených zbytků rostlin a likvidace škůdců. Negativy riziko požárů a nežádoucí likvidace živých organismů v půdě.

 


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN