Metodická příručka přímých plateb pro rok 2019

11.4.2019

Zemědělské veřejnosti je nyní k dispozici aktualizace Metodické příručky pro přímé platby pro rok 2019. Příručka shrnuje podmínky poskytování přímých plateb a poukazuje na změny platné pro rok 2019. Metodika reaguje zejména na novelu nařízení vlády pro přímé platby, na nové či upravené podmínky stanovené v příslušných přímo aplikovatelných evropských předpisech a rovněž na pracovní výklady a doporučení Evropské komise. Veškeré novinky pro rok 2019 jsou v úvodu kapitol k jednotlivým podporám přímých plateb.

Zdroj: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/prime-platby/metodicka-prirucka-primych-plateb-pro-1.html

 


Vložit komentář ke článku


Partneři Zemědělského svazu ČR: