Úvodní stránka > Aktuality

Metodika pro karantény a izolace od 17. 1. 2022

15.1.2022

Izolace:

 • Pozitivní PCR
 • Příznaky a pozitivní antigen provedený zdravotníkem (RAT)

Po pozitivním RAT se nařizuje konfirmační PCR test a izolace. Dnem nula je první pozitivní test (PCR nebo RAT).

 

Ukončení izolace:

 • Negativní konfirmační test
 • Bez příznaků – 5 dní od prvního pozitivního testu
 • Příznaky – 2 dny po odeznění příznaků, ne dříve než za pět dní od prvního pozitivního testu

Doporučuje se následujících 5 dní nosit respirátor nad rámec obecných pravidel pro nošení.

 

Karanténa:

 • EVK (epidemiologicky významný kontakt) - minimálně 5 dnů od EVK
 • Společná domácnost s pozitivním – 5 dní od pozitivního testu spolubydlícího nebo posledního kontaktu, obojí je den nula
 • Pozitivní samotest v práci (v rámci testování zaměstnanců a OSVČ) – v délce minimálně 5 dnů

 

Konec karantény:

 • Negativním konfirmačním testem po pozitivním samotestu v práci
 • Uplynutím 5 dní od zahájení

Po ukončení se doporučuje sledovat zdravotní stav, nosit respirátor. Příznaky v průběhu 14 dní – PCR test.

Pozitivní PCR test nebo zdravotníkem provedený antigen znamená izolaci. Pozitivní samotest v práci znamená karanténu.

Výjimky z karantény nejsou.

 

Epidemiologicky významnými kontakty (EPV) jsou osoby, které:

 • s potvrzeným případem onemocnění covid-19 sdílí společnou domácnost;
 • měly jakýkoli přímý fyzický kontakt (polibek, objetí apod.) s potvrzeným případem onemocnění covid-19 bez použití adekvátní ochrany dýchacích cest (*respirátor min. FFP2 bez výdechového ventilu);
 • pracují jako zdravotnický pracovník nebo jiná osoba pečující o potvrzený případ onemocnění covid-19 nebo laboratorní pracovník manipulující s biologickým materiálem potvrzeného případu onemocnění covid-19 bez použití doporučených osobních ochranných pomůcek (dále jen „OOP“) nebo s případným narušením OOP.
 • měly nechráněný přímý kontakt s infekčními sekrety potvrzeného případu onemocnění covid-19 (při kašli, sdílení sklenice, příboru, cigarety apod.);
 • ve vnitřním/venkovním prostoru měly kontakt tváří v tvář s potvrzeným případem onemocnění covid-19 (rozhovor, kouření cigaret apod.) ve vzdálenosti menší než 1,5 m (větší vzdálenost se za rizikovou nepočítá), kdy tento kontakt trval déle než 5 minut nebo v případě krátkodobých vícečetných opakovaných kontaktů (nejedná se o letmý kontakt), bez použití adekvátních osobních ochranných prostředků (*respirátor min. FFP2 bez výdechového ventilu);
 • sdílejí společný uzavřený prostor (kancelář, čekárna, třída ve škole) s potvrzeným případem po dobu minimálně 5 minut a na vzdálenost menší než 1,5 metru bez použití adekvátního ochranného prostředku dýchacích cest (*respirátor min. FFP2 bez výdechového ventilu);
 • sedí dvě řady od potvrzeného případu (v jakémkoliv směru), jsou doprovodem nebo osobou poskytující péči a členové posádky pracující v daném sektoru letadla, kde index case seděl (pokud závažnost příznaků nebo pohyb případu naznačuje možnost rozsáhlejší expozice nákaze, za úzký kontakt mohou být považováni cestující sedící celém sektoru nebo všichni pasažéři na palubě letadla). **

V případě sporného výsledku hodnocení je nutno provést vždy individuální posouzení míry rizika s ohledem na délku trvání kontaktu, intenzitu kontaktu, místo kontaktu a použití adekvátního ochranného prostředku dýchacích cest.

* U dětí do 15 let se za adekvátní ochranný prostředek dýchacích považuje i zdravotnická obličejová maska.

** Obdobně možno aplikovat i v jiném dálkovém dopravním prostředku.

 

Manuál pro zaměstnanecké testování zde: https://www.zscr.cz/clanek/manual-pro-zamestnanecke-testovani-6894 

Přílohy
metodicky-pokyn-khs-karanteny-izolace-17012022.pdf


Nenechte si ujít aktuální informace ke Koronaviru. Zde se můžete bezplatně přihlásit k odběru Koronavirového zpravodajství Zemědělského svazu ČR.


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN