Úvodní stránka > Aktuality

MF: „Vylité pivo“ bude osvobozeno od daně, prodlouží se lhůta pro doprodej cigaret i pro nárokování vratky daně ze zelené nafty

22.4.2020

Ministerstvo financí včera vydalo tuto zprávu. Byla aktualizovaná dnes, tj. 22.4.:

Ve zkráceném projednání v rámci legislativní nouze byly dnes v Poslanecké sněmovně schváleny změny v zákoně o spotřebních daních. Ministerstvo financí připravilo na jednání dva pozměňovací návrhy, které byly oba přijaty.

Poslanecká sněmovna schválila prodloužení lhůty pro skladování a doprodej krabiček cigaret s tabákovou nálepkou „V“ odpovídající staré sazbě spotřební daně o jeden měsíc, konkrétně do 30. června 2020. Tato úprava zákona reaguje na nutnost uzavření provozoven vyplývající z nařízení vlády a na související změnu chování zákazníků. Cílem opatření je dát prodejcům více času na doprodej a stažení „starých“ cigaret a podpořit co možná nejplynulejší přechod na prodej krabiček s nálepkou „Z“ odpovídající již novým sazbám spotřební daně z tabákových výrobků účinných od 1. března 2020. Současně Poslanecká sněmovna schválila i pozměňovací návrh Ministerstva financí, který prodlužuje dobu stahování cigaret z oběhu o jeden měsíc.

Ministerstvo financí připravilo k projednání i další pozměňovací návrhy. Jeden z nich reaguje na situaci, kdy v důsledku šíření koronavirové epidemie došlo k negativním dopadům na podnikání pivovarů a restaurací. Ty byly v důsledku nouzového stavu postaveny do situace, kdy nemají odbyt pro své pivo, z něhož již zaplatily spotřební daň. Po vyhlášení nouzového stavu ho již ale nemohly dodat svým odběratelům, případně spotřebitelům, a tím dochází k jeho neprodejnosti z důvodu blížícího se konce trvanlivosti. Řada pivovarů se proto rozhodla zdaněné pivo zlikvidovat.

„Odvádět spotřební daň z vylitého piva je jako z pohádky Tajemství staré bambitky. Považuji za zcela logické osvobodit od této daně pivo, které se kvůli nouzovému stavu fakticky vylije do kanálu. Jde o další opatření v rámci liberačního balíčku, který jsme přijali, aby poplatníky nyní nemusely stresovat ještě daně,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová.

Návrh Ministerstva financí má pomoci pivovarům snížit vzniklé ztráty. Umožní, aby pivo uvolněné do volného daňového oběhu, z něhož již byla odvedena spotřební daň, mohlo být v odůvodněných případech, jako je právě současný nouzový stav, vráceno zpět do režimu podmíněného osvobození od daně, a to za účelem likvidace či přepracování piva. Tato skutečnost musí být doložena správci daně, čímž pivovaru vznikne nárok na vrácení odvedené spotřební daně.

Další pozměňovací návrh Ministerstva financí umožní všem, kdo nepodal daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení části spotřební daně z tzv. zelené nafty za zdaňovací období roku 2019, případně zdaňovací období čtvrtého čtvrtletí roku 2019, v původní lhůtě do 31. března 2020, podat toto přiznání nejpozději do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. V praxi totiž došlo k desítkám případů, kdy z důvodu panujícího nouzového stavu nebyla dodržena zákonem stanovená lhůta a vzniklý nárok na vratku daně tak nemohl být přiznán. Legislativní změna byla v tomto případě nutná, neboť správce daně nemohl ani s přihlédnutím k nouzovému stavu prodloužit lhůtu podání standardními nástroji daňového řádu. Všem, kdo uplatnili nárok na vrácení daně ze zelené nafty včas do 31. března 2020, bude přeplatek vrácen standardně do konce května 2020.

 

Autor a zdroj:

Ing. Michal Žurovec

Ředitel odboru Vnější vztahy a komunikace

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/vylite-pivo-bude-osvobozeno-od-dane-prod-38261

 


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN