Úvodní stránka > Aktuality

Ministr Toman v Praze jednal s francouzským ministrem zemědělství

26.7.2019

TZ (25.7.) – Prioritou v přípravě budoucí podoby Společné zemědělské politiky (SZP) je dokončení debaty o rozpočtu, který musí být v adekvátní výši. Až poté bude možné připravit detailní pravidla pro nové programové období. Shodli se na tom při dnešním jednání v Praze český ministr zemědělství Miroslav Toman a jeho francouzský protějšek Didier Guillaume. Ten uvedl, že se pozice obou zemí k SZP shodují v 90 procentech. Ministři diskutovali také o dvojí kvalitě potravin, kůrovcové kalamitě, dopadech sucha na zemědělství či africkém moru prasat.

„Pro obě země je důležité, aby rozpočet na Společnou zemědělskou politiku byl dostatečně silný. S ohledem na měnící se klima musí být zemědělská politika environmentálně ambiciózní, musí zajistit to, co společnost očekává, tedy pestrou krajinu, zdravou půdu a čistou vodu. Na tom jsme se s francouzským ministrem shodli, stejně jako na tom, že je třeba intenzivně připravovat přechodné období, protože nová pravidla se nestihnou schválit včas,“ řekl po jednání ministr zemědělství Miroslav Toman.

Francouzský ministr Didier Guillaume potvrdil, že česká a francouzská pozice k SZP se v 90 procentech shoduje. Pro Českou republiku zůstává zásadní zjednodušení podmínek SZP pro zemědělce. S tím souvisí také zastropování přímých plateb, které chce ČR ponechat na dobrovolné bázi, a to i proto, aby nedocházelo k umělému rozdělování zemědělských podniků. Zásadně také odmítá případné zastropování tzv. ekoschémat, která pomáhají zlepšovat stav krajiny, a proto je důležité podporovat je u všech zemědělců bez ohledu na velikost podniku.

„Shodli jsme se, že je třeba podpořit malé zemědělce. Česká republika připravuje v novém programovém období zavedení takzvané platby na první hektary, při které dostávají zemědělci výrazně vyšší platbu na první hektary, a to na úkor velkých zemědělských podniků. Již nyní jsou kráceny velké podniky v rámci plateb na hospodaření v podhorských oblastech,“ uvedl ministr Toman.

Dalším tématem dnešního jednání byla situace v lesích v souvislosti s kůrovcovou kalamitou. Stejně jako v ČR se vlastníci lesů ve Francii potýkají s výrazným propadem ceny dřeva. Za posledních 18 měsíců tam cena dřeva poklesla o třetinu, protože majitelé půdy zaplavili trh jak napadenými stromy, tak zdravým dřevem, které chtějí prodat, než se k němu dostane kůrovec.

„Ministra jsem seznámil se situací u nás a opatřeními, která jsme v boji s kůrovcem přijali. Francie již má za sebou velkou kůrovcovou kalamitu z počátku tisíciletí, současná situace je ale ještě horší. Je vidět, že sucho decimuje lesy v celé Evropě a není to problém jen náš a okolních zemí,“ řekl ministr Toman.

Za závažné téma považují oba ministři africký mor prasat (AMP). Přestože ve Francii se AMP nevyskytuje, velké obavy vzbuzuje jeho výskyt v sousední Belgii. Na belgicko-francouzské hranici byla zaznamenána nakažená divoká prasata a Francie musela přistoupit k likvidaci divokých prasat v hraniční zóně. Francouzský ministr se proto zajímal o zkušenosti ČR s touto nákazou.

„Francouzský ministr ocenil, že Česká republika je doposud jedinou zemí, ve které se podařilo nákazu udržet na relativně malém území, zabránit šíření afrického moru prasat v populaci prasat divokých a jeho zavlečení do chovů domácích prasat a nakonec nákazu eradikovat,“ uvedl ministr Toman.

Na závěr jednání představil ministr Toman také priority ČR v rámci předsednictví Visegrádské skupině. Ministra Guillauma pozval na zasedání rozšířené skupiny V4 v České republice.

 

Autor:

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Zdroj: http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2019_ministr-toman-a-jeho-francouzsky.html

 

 


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN