Úvodní stránka > Aktuality

Ministr Toman: Živočišnou výrobu, která je nutná pro zaměstnanost na venkově, příští rok podpoříme více než 2,5 mld. Kč z národních dotací

3.11.2020

Tisková zpráva – Bránit nepříznivému vývoji některých odvětví živočišné výroby mají kromě jiného národní dotační programy v zemědělství pro rok 2021, jejichž návrh dnes schválila vláda. Navazují na programy předchozích let a mají především podpořit restrukturalizaci a zvýšit konkurenceschopnost českého agrárního sektoru. Živočišná výroba je nezbytná pro zachování zaměstnanosti a rozvoj na venkově.

„Jsem velmi rád, že se podařilo na národní dotace pro rok 2021 zajistit stejnou výši finančních prostředků jako v předešlém roce, tedy 3,8 miliardy korun. Prioritou i nadále zůstává podpora živočišné výroby, pro kterou je alokováno více než 2,5 miliardy korun. Za klíčovou považuji také podporu sektoru potravinářství, pro který je určeno celkem 578 milionů korun. V případě, že se podaří zajistit další navýšení finančních prostředků v průběhu roku 2021 jsem připraven posílit právě dotační programy zaměřené na podporu živočišné výroby a potravinářství,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Celkem je na národní dotace pro příští rok určeno 3,8 miliardy korun. Do odvětví živočišné výroby je určeno celkem 2 527,4 mil. Kč, do odvětví rostlinné výroby 501,4 mil. Kč, do potravinářství 578 mil. Kč a na ostatní aktivity 193,2 mil. Kč.

Do návrhu rozpočtu dotačních programů v zemědělství pro rok 2021 je nově zařazen také Rámcový program pro řešení rizik a krizí v zemědělství, a to tak, aby mohl být v případě potřeby ihned spuštěn. Program je uváděn bez finančních prostředků, v případě vzniku škod způsobených přírodními pohromami, mimořádnými událostmi, nepříznivými povětrnostními podmínkami a velkými průmyslovými haváriemi bude prováděn a financován na základě příslušného usnesení vlády,

Dotační programy pro rok 2021 obsahují programy zaměřené proti rozšiřování nebezpečných nákaz hospodářských zvířat (např. Nákazový fond), programy, jejichž existence je pro udržení a rozvoj jednotlivých komodit nezbytná (např. udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat, podpora včelařství), programy na podporu ozdravování polních a speciálních plodin (jako podpora prevence šíření karanténních virových a bakteriálních chorob a chorob přenosných osivem či sadbou, podpora šlechtitelské činnosti) a programy, které kladou důraz na prvky agroenvironmentálního charakteru (např. biologická a fyzikální ochrana jako náhrada chemické ochrany rostlin, podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách, podpora restrukturalizace ovocných sadů).

 

 

Autor a zdroj:

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2020_ministr-toman-zivocisnou-vyrobu-ktera-je.html

 


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN