Úvodní stránka > Aktuality

Moderní stáj pro chov prasat ve Lhoticích

2.7.2021

Chovatelé prasat v České republice se nacházejí v nelehké situaci. Jejich hlavním problém je, že výkupní cena vepřového masa jim zdaleka nepokrývá jejich výrobní náklady. Za prase v živé hmotnosti dostává zemědělec od zpracovatelů masa (resp. obchodníků) kolem 27 korun za kilogram, přičemž jeho náklady ale činí 34 Kč/kg. Chovatel tak prodělává 7 korun na každém kilogramu.

Výkupní cenu masa nastavují jak zpracovatelé (cena potravinářů je přibližně 44 Kč/kg), tak i obchodní řetězce. Řešením by bylo, kdyby obchodníci platili za výkup masa alespoň evropský průměr, tj. cca 32 Kč/kg. Prodává-li se pak v obchodech kilogram vepřového masa v průměru za 130 Kč/kg, rozdíl je od ceny, kterou dostává zemědělec, propastný.

V Písečné na Jindřichohradecku postavili před rokem novou stáj pro chov prasnic (areál Lhotice). Výstavba stáje přišla na 100 milionů korun a pojme na 600 prasnic.

Majitel farmy Rhea Holding, Josef Kolář, vysvětlil, proč nedává smysl tvrzení, že zemědělci produkují nekvalitní produkt bez ohledu na způsob chovu prasat: „Kvalitu našeho vepřového masa, které dodáváme na trh, nezaručuje spotřebitelům jen moderní stáj, jejíž projekt byl navržen v první řadě s ohledem na welfare a zdraví zvířat. Kvalitu našeho masa zaručuje také Státní veterinární správa, bez jejíhož dozoru a pravidelných kontrol bychom nemohli prodávat vůbec nic.“

Ve Lhoticích je o zdraví zvířat postaráno tím, že stáj je plně modernizovaná: vyhřívaná podlaha pro právě narozená selata, lůžka, která prasnici nadzdvihávají, aby selata nezalehla, vodní mlha v parném létě, neustálý přísun potravy a vody, digitální systémy, které zvířata neustále monitorují, digitální ventilace, pravidelné zdravotní kontroly. Stáj má ale i svou filozofii: Dovnitř stáje se přes hygienickou smyčku dostanou jen příslušní zaměstnanci, ale už se sem nedostanou žádná jiná živá zvířata. Tím je zaručeno, že zdravá zvířata uvnitř stáje nepřijdou do styku se zvířetem, které přichází odjinud a může být nemocné.

Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu ČR, uvedl, že až v posledních několika málo letech se pokles stavů chovu prasat podařilo zastavit. Mimo jiné i díky tomu, že vláda a stát se snaží zemědělce podporovat, a snaží se jim kompenzovat náklady. Přesto je soběstačnost v chovu prasat u nás na úrovni 40 procent, což se také odráží ve výši salda zahraničního obchodu. „Měli bychom udělat vše, aby chov prasat byl u nás nejen zachován, ale také i postupně rozvíjen, samozřejmě v souladu se zásadami kvalitního welfare.“

Postavit moderní stáj přitom vůbec není samozřejmé. Podnikatelský záměr často naráží na nepochopení jak od zastupitelstva, tak i od obyvatel obcí, v jejichž blízkosti se stáj nachází. „Obecně narážíme na neúctu vůči zemědělství. Lidem v obci často vadí například i jenom pohyb zemědělských strojů, které zajišťují krmení zvířatům. O hluku a zápachu ani nemluvím. Přitom chov hospodářských zvířat přece k vesnici odedávna patří,“ uvedl Josef Kolář.

Živočišná výroba je cenná i jako zdroj organického hnojení pro rostlinnou výrobu. Společnost Rhea Holding proto plánuje svou živočišnou výrobu ještě rozšířit tak, aby byla co do organického hnojiva samostatná a nemusela průmyslová hnojiva dokupovat. 

Společnost RHEA HOLDING sdružuje několik společností, které působí v šesti oborech činností. V současné době obhospodařuje 21.000 hektarů na jižní a jihozápadní Moravě, na jižním Slovensku a v jižních Čechách. Vedle 2 tisíc prasat vlastní také 3500 dojnic, 880 tisíc kuřat a obhospodařuje i několik rybníků. Činnost této společnosti lze rozdělit do následujících odvětví: rostlinná výroba, živočišná výroba, služby v zemědělství, úprava a skladování zemědělských komodit, rybářství, lesnictví a myslivost, vinařství a stavební činnost. Byť má společnost ve svém názvu slovo holding, jedná se o rodinnou farmu.

Přílohy
tz-moderni-staj-ve-lhoticich-cerven21.doc


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN