Úvodní stránka > Aktuality

MZe: Změna pravidel přeshraničního pohybu platná od pondělí 27. dubna 2020

28.4.2020

Ministerstvo zemědělství dnes vyvěsilo následující aktualitu:

Ve čtvrtek 23. dubna přijala vláda ČR usnesení č.193/2020, jímž od pondělí 27. dubna 2020 po dobu trvání nouzového stavu mění dosavadní pravidla přeshraničního pohybu pro přeshraniční pracovníky, zemědělce hospodařící v bezprostředním pohraničí a otevírá hranice pro občany Evropské unie, kteří vstupují na území České republiky za účelem krátkodobého výkonu ekonomické činnosti i sezónních prací.

Z hlediska zemědělství a potravinářství jsou klíčové zeleně vyznačené kategorie:

  • 2a. Výkon ekonomické činnosti do 72 hodin
  • 3. Občané EU vstupující na území ČR za účelem ekonomické činnosti nebo za účelem studia na vysoké škole, kdy doba pobytu bude delší než 72 hodin (vč. případné výjimky pro SEZÓNNÍ PRACOVNÍKY-nezbytnost)
  • 4. Zemědělci v bezprostředním příhraničí
  • 8. b) Přeshraniční pracovníci, žáci a studenti[1], kteří za účelem výkonu práce nebo studia pravidelně oprávněně překračují státní hranici s ČR  (pendleři)
  • 10. Pracovníci servisu kritické infrastruktury

[1] Do této kategorie též spadá nezbytně nutný doprovod rodinným příslušníkem přeshraničních žáků a studentů za účelem zajištění odvozu. Do této kategorie též spadají děti chodicí do mateřských škol.

 

Potřebné dokumenty a další info: STRÁNKY MV - FORMULÁŘE

Další informace jsou v přílohách.

Zdroj s přílohami a dalšími odkazy:

http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/aktuality/zmena-pravidel-preshranicniho-pohybu.html

 

 

 


Nenechte si ujít aktuální informace ke Koronaviru. Zde se můžete bezplatně přihlásit k odběru Koronavirového zpravodajství Zemědělského svazu ČR.


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN