Úvodní stránka > Aktuality

MZe zveřejnilo Návrh Strategického plánu SZP 2021-2027, stav zpracování říjen 2020

5.11.2020

Dle MZe se jedná o další pracovní verzi strategického dokumentu. Limitujícím faktorem pro dopracování a schválení Strategického plánu SZP je prodlení v legislativním procesu. Nedořešeným bodem zůstává mj. délka plánovaného přechodného období. Problematickou otázkou je zastropování (vč. odpočtu mzdových nákladů), monitorovatelné podmínky (vč. objemu kontrol a odbourání kontrol na místě), finanční nástroje, ekoplatba i nové standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy. Novou oblastí, která bude zapracována, jsou strategie „Od zemědělce ke spotřebiteli“ a „Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030“, jejichž obsah EK zveřejnila 20. května a jejichž rámcové pozice byly schváleny Vládou ČR v červenci 2020. Další informace jsou zde:

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/szp-pro-obdobi-2021-2027/navrh-strategickeho-planu-szp-2021-2027-1.html

 


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN