Úvodní stránka > Aktuality

NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM PŘEDSTAVÍ SVŮJ „MATEŘSKÝ“ OBOR – NA 2. ČERVEN PŘIPRAVILO DEN ZEMĚDĚLSTVÍ!

30.5.2017

Zemědělství je tu odpradávna. Bez zemědělství by nebyl člověk živ, neměl by co jíst, nemohl by se šatit a neměl by kde bydlet. Málokdo si tento obor dokáže představit v jeho komplexnosti a obrovských historických proměnách. Národní zemědělské muzeum proto ve spolupráci se Zemědělským svazem ČR v rámci projektu Zemědělství žije! připravilo na 2. červen speciální program, který provede návštěvníky jednotlivými zemědělskými obory a představí zemědělství a jeho podoby v dobách minulých i v aktuální současnosti.

„Zemědělství je nejdůležitější obor, bez něhož se lidstvo neobejde, neboť potraviny musíme konzumovat každý den. V blízké době se budeme potýkat s nedostatkem zaměstnanců v tomto oboru. Důvodem je stárnoucí generace. Díky moderním technologiím je také zapotřebí stále kvalifikovanější síly. Potenciálními pracovníky jsou právě děti, z nichž mohou vyrůst důležití lidé pro tento obor. Proto se v rámci projektu Zemědělství žije! snažíme přiblížit laické veřejnosti, rodičům a dětem, že je tento obor atraktivní a perspektivní,“ míní předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha. „Děti z Prahy bohužel moc příležitostí zabrousit do tohoto oboru nemají, proto má Zemědělský den v Národním zemědělském muzeu smysl a děti tak mají jedinečnou možnost dozvědět se mnoho zajímavého na naučné stezce,“ dodává.

Hlavní osou celého programu bude speciální naučná stezka pro malé i velké, při níž formou her a poznávacích soutěží zabloudíte do tajů chovu jednotlivých druhů hospodářských zvířat, rostlinné výroby, ale i potravinářství či mechanizace. Poznáte

mnoho plemen skotu, zjistíte, čím se živí krávy či prasata, jaká vejce snáší drůbež, jaké v dnešní době pěstujeme plodiny a z čeho se vyrábí potraviny.

Nezůstane ale pouze u teorie. Nádvoří muzea ožije ukázkami dobových řemesel, ale i zvířátky z minifarmy. Caletník napeče na kamnech placky, sýrař před očima návštěvníků připraví lahodný sýr, mlynář na kamenném mlýnku namele mouku, přadlena roztočí kolovrat, spřádat vlnu pak budou moci i návštěvníci. Vše doplní ukázky historického nářadí a zájemci budou moci porovnat, jak se jednotlivá řemesla i činnosti proměnily a co naopak zůstalo zachováno.

„Zemědělství je jeden z nejpestřejších oborů lidské činnosti, jaký vůbec existuje, jen si to málokdo uvědomuje a bohužel je na něj často nazíráno pouze skrze obdělávání půdy,“ říká ředitel pražské pobočky NZM Jiří Houdek. „Symbolem zemědělství ale není pouze půda, ale také voda, ryby, zvěř a ptáci; do zemědělství patří také lesy, zahrady a ovocné sady, navíc je na něj navázána spousta zajímavých profesí, souvisejících jak s péčí o dary země, tak se zpracováním produktů, ať už se jedná o rostliny, plodiny, maso nebo včelí med. Navíc je zemědělství oborem velmi voňavým. Představte si vůni čerstvého sena, rybníka, lesa a hub, nebo naopak upečeného chleba či upražené kávy. Každý si umí představit, jaká vůně se line cukrárnou nebo výrobnou perníku, jak to voní v udírně nebo na pravé domácí zabijačce. V našem muzeu na Letné se snažíme ukázat zemědělství jako vše mezi zemí a talířem, vnímané všemi smysly. Zemědělský den 2. června je jednou z vítaných příležitostí, kdy se lze na naučné stezce dozvědět spoustu nového a zároveň si zpříjemnit den v zajímavém prostředí,“ uzavírá ředitel pražské pobočky NZM Jiří Houdek.

Zemědělský den v Národním zemědělském muzeu v Praze odstartuje v pátek 2. června. Naučná stezka s devíti stanovišti bude připravena pro školy od 9 hodin, pro veřejnost pak od 13 hodin. Pro všechny návštěvníky připraven malý dárek.

 

 

Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se zejména tématikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. NZM má kromě budovy v Praze 7 na Letné také další 4 pobočky (Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice). Jednotlivé pobočky Národního zemědělského muzea jsou zaměřeny tak, aby svou vědecko-výzkumnou, akviziční a prezentační činností komplexně pokrývaly zemědělství a jeho příslušné obory v celé šíři. Kontakt: NZM, Kostelní 44, Praha 7, www.nzm.cz, Lenka Martinková tel. 773 451 012, mail lenka.martinkova@nzm.cz

Zemědělský svaz České republiky je založen podle ustanovení § 9a zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Svaz je právnickou osobou, která je dobrovolným, nezávislým, nevládním a nepolitickým sdružením právnických a fyzických osob – zemědělských obchodních společností, zemědělských družstev, odbytových družstev a společností, zemědělců a dalších podnikatelů, jejichž podnikání je především zaměřeno na zemědělství, pěstitelství, chovatelství a služby - které se sdružily na ochranu svých hospodářských a sociálních zájmů v souladu s právními předpisy České republiky. Svaz je organizací zaměstnavatelů - podnikatelů v zemědělství a vykonává všechny funkce s tím spojené včetně práva účastnit se kolektivního vyjednávání a uzavírat kolektivní smlouvy vyššího stupně. Předmětem činnosti Svazu je obhajovat a prosazovat zájmy členů v oblasti produkce, odbytu a zhodnocování zemědělské produkce, usilovat o rozvoj zemědělství a venkova, pomáhat členům v rozvoji podnikatelských aktivit a poskytovat služby, poradenský servis a vzdělávání v oblasti hospodářské, ekonomické, podnikatelské, obchodní, právní a sociální. Kontakt: ZS ČR, Hybernská 38, Praha 1, www.zscr.cz, ing. Jana Sixtová, tel. 602 790 272, mail sixtova@zscr.cz


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN