Úvodní stránka > Aktuality

Nová pravidla pro karanténu a izolaci 31. ledna 2022

4.2.2022

Izolace:

 • Pozitivní PCR
 • Příznaky a pozitivní antigen provedený zdravotníkem (RAT)

Nařizuje se konfirmační test a izolace. Dnem nula je první pozitivní test (PCR nebo RAT).

 

Ukončení izolace:

 • Negativní konfirmační test
 • Bez příznaků – 5 dní od prvního pozitivního testu (bez PCR)
 • Příznaky – 2 dny po odeznění příznaků, ne dříve než za pět dní od prvního pozitivního testu

Doporučuje se následujících 5 dní nosit respirátor nad rámec obecných pravidel pro nošení.

 

Karanténa:

 • EVK (epidemiologicky významný kontakt) - minimálně 5 dnů od EVK
 • Společná domácnost – 5 dní od pozitivního testu spolubydlícího nebo posledního kontaktu, obojí je den nula
 • Pozitivní samotest v práci (v rámci testování zaměstnanců a OSVČ) – v délce minimálně 5 dnů

 

Konec karantény:

 • Negativním konfirmačním testem po pozitivním samotestu v práci
 • Uplynutím 5 dní od zahájení (pokud nemá příznaky; pokud má příznaky, musí na PCR, jestliže nebyl)

Po ukončení se doporučuje sledovat zdravotní stav, nosit respirátor. Příznaky v průběhu 14 dní – PCR test.

Pozitivní PCR test nebo zdravotníkem provedený antigen znamená izolaci. Pozitivní samotest v práci znamená karanténu.

Výjimky z karantény:

 • osoba, která prodělala covid 19 – 30 dní od prvního pozitivního testu.

 

Epidemiologicky významnými kontakty (EPV)

Epidemiologicky významný kontakt je pouze s osobou, která má LABORATORNĚ potvrzený covid 19, tedy PCR testem. Není to osoba, která byla pozitivně testována v práci a nešla na PCR.

Epidemiologicky významný kontakt Epidemiologicky významným kontaktem je osoba, která byla v úzkém kontaktu s laboratorně potvrzeným případem onemocnění covid-19, a to kdykoliv v době jeho možné infekčnosti, tedy i 2 dny před:

 • objevením se prvních příznaků onemocnění covid-19 u potvrzeného případu onemocnění covid-19; · odběrem vzorku prvního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu s pozitivním výsledkem v případě asymptomatického (bezpříznakového) průběhu onemocnění covid-19 u potvrzeného případu.

Epidemiologicky významnými kontakty jsou osoby, které:

 • s potvrzeným případem onemocnění covid-19 sdílí společnou domácnost;
 • měly jakýkoli přímý fyzický kontakt (polibek, objetí apod.) s potvrzeným případem onemocnění covid-19 bez použití adekvátní ochrany dýchacích cest (respirátor min. FFP2 bez výdechového ventilu*);
 • pracují jako zdravotnický pracovník nebo jiná osoba pečující o potvrzený případ onemocnění covid-19 nebo laboratorní pracovník manipulující s biologickým materiálem potvrzeného případu onemocnění covid-19 bez použití doporučených osobních ochranných pomůcek (dále jen „OOP“) nebo s případným narušením OOP.
 • měly nechráněný přímý kontakt s infekčními sekrety potvrzeného případu onemocnění covid-19 (při kašli, sdílení sklenice, příboru, cigarety apod.);
 • ve vnitřním/venkovním prostoru měly kontakt tváří v tvář s potvrzeným případem onemocnění covid-19 (rozhovor, kouření cigaret apod.) ve vzdálenosti menší než 1,5 m (větší vzdálenost se za rizikovou nepočítá), kdy tento kontakt trval déle než 5 minut nebo v případě krátkodobých vícečetných opakovaných kontaktů (nejedná se o letmý kontakt), bez použití adekvátních osobních ochranných prostředků (respirátor min. FFP2 bez výdechového ventilu*);
 • sdílejí společný uzavřený prostor (kancelář, čekárna, třída ve škole) s potvrzeným případem po dobu minimálně 5 minut a na vzdálenost menší než 1,5 metru bez použití adekvátního ochranného prostředku dýchacích cest (respirátor min. FFP2 bez výdechového ventilu*);
 • sedí dvě řady od potvrzeného případu (v jakémkoliv směru), jsou doprovodem nebo osobou poskytující péči a členové posádky pracující v daném sektoru letadla, kde index case seděl (pokud závažnost příznaků nebo pohyb případu naznačuje možnost rozsáhlejší expozice nákaze, za úzký kontakt mohou být považováni cestující sedící celém sektoru nebo všichni pasažéři na palubě letadla). ** V případě sporného výsledku hodnocení je nutno provést vždy individuální posouzení míry rizika s ohledem na délku trvání kontaktu, intenzitu kontaktu, místo kontaktu a použití adekvátního ochranného prostředku dýchacích cest.

* U dětí do 15 let se za adekvátní ochranný prostředek dýchacích považuje i zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC

** Obdobně možno aplikovat i v jiném dálkovém dopravním prostředku.

Přílohy
metodicky-pokyn-pro-krajske-hygienicke-stanice-a-hygienickou-stanici-hlavniho-mesta-prahy-k-narizovani-karanteny-izolace-v-souvislosti-s-onemocnenim-cov.pdf


Nenechte si ujít aktuální informace ke Koronaviru. Zde se můžete bezplatně přihlásit k odběru Koronavirového zpravodajství Zemědělského svazu ČR.


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN