Úvodní stránka > Aktuality

Nové možnosti pro krátkodobé skladování kalamitního dřeva na zemědělské půdě

1.4.2020

MZe ve spolupráci se SZIF nově definovalo podmínky, za kterých je možné dočasné skladování dřeva na zemědělské půdě z důvodu kůrovcové kalamity považovat za tzv. vyšší moc.

V souvislosti s aktuální kůrovcovou kalamitou v lesích řeší vlastníci lesů akutní problémy s uskladněním obrovských objemů vytěženého kůrovcového dřeva, které mnohdy není možné z kapacitních důvodů uložit na skládkách v lese.

Obava ze ztráty nároku na zemědělské dotace přitom byla jednou z hlavních překážek, která mnohdy bránila domluvě vlastníků lesa s vlastníky zemědělské půdy o dočasném uskladnění dřeva z kůrovcové kalamity na zemědělské půdě v sousedství napadených lesů.

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci se Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF) nyní nově definovalo podmínky, za kterých je možné skutečnost skladování dřeva na zemědělské půdě z důvodu kůrovcové kalamity na území ČR považovat za vyšší moc dle čl. 4 nařízení Komise (EU) č. 640/2014. Umožní se tak dočasné skladování kalamitního dřeva na zemědělské půdě, aniž by tím vlastník nebo nájemce zemědělské půdy ztratil nárok na zemědělskou dotaci, a to v principu za těchto podmínek:

  • skládka dřeva na zemědělském pozemku vznikne až po podání žádosti o dotaci v daném kalendářním roce;
  • dřevo bude na zemědělském pozemku skladováno dočasně, nejpozději do konce kalendářního roku, za který je poskytována dotace;
  • žadatelé o dotaci (přímé platby) oznámí skladování dřeva na zemědělském pozemku platební agentuře (SZIF) a současně doloží potvrzení odborného lesního hospodáře a vlastníka lesa o kalamitním původu dřeva skladovaného na zemědělské půdě.

Podrobné podmínky jsou uveřejněny na stránkách SZIF 

Autor a zdroj:

http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/lesnictvi/kratkodobe-skladovani-na-poli.html

 


Komentáře:

Dřevo

Vašek | VasekKolarik@seznam.cz | 7:52 25.08.2021 |

Mě fascinuje, ať jedu kudy jedu, kolik je v lese popadaného dřeva. Je to samá mýtina. Sice se vysazují nové stromky, ale ty než vyrostou do takové velikosti, tak to také bude nějaký ten rok trvat. My doma také topíme dřevem a jelikož kamarád pracuje v lesnictví, tak máme dřevo za dobré peníze. I to byl jeden z důvodů, proč jsem do domu pořídil krbová kamna a velký komín z https://www.kominycz.cz/ . O způsobu vytápění jsem měl jasno už dávno.


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN