Úvodní stránka > Aktuality

Odbytová družstva – možnost ovlivňování ceny mléka na trhu

23.9.2015

Tisková zpráva
Větrný Jeníkov, 22. 9. 2015

Odbytová družstva – možnost ovlivňování ceny mléka na trhu

Tradičně ve Větrném Jeníkově se 22. září konalo 3. zasedání výboru a kontrolní komise Zemědělského svazu ČR v roce 2015. Předseda svazu Pýcha informoval přítomné o aktuálním dění v Bruselu, o hlavních záležitostech zemědělství, včetně krizového stavu v komoditách mléko a vepřové maso. Jako hosté vedle Pýchy vystoupili se svými prezentacemi Ing. Pavel Sekáč, náměstek pro společnou zemědělskou a rybářskou politiku EU, Ing. Martin Karban, ředitel PGRLF a Mgr. Jan Koval, partner advokátní kanceláře Havel, Holásek & partners.

Po úvodních informacích týkajících se svazu se předseda svazu věnoval tématu číslo jedna a to kritické situaci na trhu s mlékem. Hovořil o jednáních krizového štábu pro mléko složeného zejména ze zástupců odbytových organizací a chovatelských svazů. Mléko je ve výši tržeb pro české zemědělce stále živočišnou komoditou číslo jedna, i přesto, že se po vstupu do EU snížily stavy dojnic, což částečně kompenzoval nárůst dojivosti. Největším problémem našich producentů mléka zůstává výkupní cena, která je podnákladová, a zároveň je o 10 % nižší, než je průměr Evropské Unie, ačkoliv problém s cenou mléka je z důvodu zrušení mléčných kvót a ruského embarga celoevropský, a proto svaz žádá české mlékárny, aby s ohledem na vývoj ceny ustaly v tlaku na další snižování nákupní ceny mléka. V souvislosti s touto problematikou Zemědělský svaz ČR vyzývá vládu a ministra zemědělství na evropské úrovni podporovat navýšení intervenční ceny za mléko a spuštění proexportních podpor na uvolnění tlaku na evropském trhu a také požaduje nastavení objektivního zjišťování ceny zemědělských producentů, které bude zahrnovat ceny od všech mlékáren včetně doplatků.

Bohužel ačkoliv máme kvalitní mléčné výrobky, řetězce často dávají přednost těm dováženým. V takovéto situaci je koncentrace dodávek odbytovými organizacemi, kterou zdůrazňuje delší dobu nejen Zemědělský svaz ČR, ale také i zemědělská organizace COPA/COGECA, více než vhodná. Svaz se tedy obrací se na ministerstvo zemědělství s žádostí o přípravu podpory odbytových organizací producentů za mléko v ČR a organizací producentů za mléko v ČR v Programu rozvoje venkova. A právě organizace Copa Cogeca, jíž je Pýcha viceprezidentem, také zorganizovala ve spolupráci s Milk Board manifestaci v Bruselu, 7. září, kdy zasedala mimořádná rada ministrů. Manifestace se zúčastnili i zástupci Zemědělského svazu ČR.

Další problematickou zemědělskou komoditou, o které Pýcha na výboru hovořil, je vepřové maso. V současné době jsme se naše republika dostala v tomto směru na předválečnou úroveň – od vstupu do EU se stavy prasat snížily na polovinu. Nejvíce dováženého masa k nám je z Německa. Vepřové maso má v ČR největší podíl na dovozech masa i na záporném saldu zahraničního obchodu s masem. Situace ohledně ceny je podobně kritická jako v komoditě mléko.

Další důležitou kapitolou, kterou se Pýcha zaobíral, byly obiloviny a řepka. Podotkl, že sklizni pomohlo i tropické počasí, které u nás v srpnu vládlo. Ceny za rostlinné výrobky jsou letos v průměru o 11 % nižší, než tomu bylo v loňském roce. Bohužel z důvodu suchého počasí jsou nižší výnosy u kukuřice, brambory, cukrovky, chmele a pícnin, což bude mít za následek nedostatek krmiva pro zvířata. Proto se na popud svazu koncem srpna sešli zástupci Svazu pěstitelů cukrovky Čech, Svazu pěstitelů cukrovky Moravy a Slezska a Českomoravského cukrovarnického spolku a vyzvali své členy -  pěstitele cukrovky a cukrovary v ČR, aby v případě přebytku cukrovarských řízků tyto nabídli k prodeji chovatelům dojených krav.

Co se týče Společné zemědělské politiky, svaz se domnívá, že je nutné vyplatit přímé platby, včetně greeningu, do konce roku 2015 a tím také vyzývá vládu a ministra zemědělství, aby tak učinilo.

S ohledem na zhroucení cen zemědělských výrobců u živočišných komodit vlivem zákazu exportu do Ruska považuje svaz za nezbytné vznést požadavek ministerstvu zemědělství o zajištění finančních prostředků v rozpočtu. Jedná se o navýšení kofinancování na 35 %, které již bylo schváleno vládou tj. kofinancování by mělo dosahovat výše 3,5 mld. Kč, na „Podporu na účast producentů a zpracovatelů zemědělských produktů v režimech jakosti Q1“ ve vazbě na „Podporu nadstandardní pohody zvířat“, na realizaci vratky spotřební daně na naftu i pro živočišnou výrobu a na dofinancování programů v rámci Podpůrného garančního rolnického a lesnického fondu.

Poté vystoupili pozvaní hosté.  Náměstek ministra zemědělství Ing. Pavel Sekáč pohovořil o aktuálním vývoji úpravy podmínek pro přímé platby, Podpor v Programu rozvoje venkova a také o aktivitách MZe ve věci nastavení rozdělení balíčku 12,1 mil EURO z EU na mléko, vepřové maso a dopady sucha. Ředitel PGRLF, a. s. Ing. Martin Karban seznámil s přítomné s nastavením podmínek programů z PGRLF a nově připravovaného fondu nepojistitelných rizik. Dále vystoupil Mgr. Jan Koval z advokátní kanceláře Havel, Holásek & partners, který členy výboru informoval o nově diskutované legislativě.

 

Jana Sixtová

Přílohy
tz-2015-09-22-vybor.pdf


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN