Úvodní stránka > Aktuality

Pokračujeme v realizaci projektu ChemSkills

9.7.2024

Projekt ChemSkills je financován Evropskou unií (Erasmus +) a zaměřuje se na řešení digitální a zelené transformace v chemickém průmyslu. Jeho hlavní cíle zahrnují identifikaci a rozvoj zelených a digitálních dovedností, zlepšení kvality vzdělávacích osnov a školících programů a podporu udržitelné spolupráce mezi různými sektory v rámci chemického průmyslu. Jedná se o velký projekt s 35 partnery z i vně EU.

Tento projekt se zabývá několika sub-sektory, jako jsou spotřebitelská chemie, pryže, petrochemie, farmaceutika, plasty a v neposlední řadě hnojiva. Tím, že překonává rozdíly mezi dovednostmi požadovanými průmyslem a těmi poskytovanými vzdělávacími institucemi, má ChemSkills za cíl zvýšit konkurenceschopnost Evropy a připravit ji na budoucnost. Zemědělský svaz ČR spolu s Agriland, European Landowners Organisation (ELO) a Asociací inovativního zemědělství (AIF)​ je součástí pracovního balíčku, zaměřeného právě na pod-sektor průmyslových hnojiv.

V prvních měsících jsme se věnovali zejména průzkumu výsledků jiných projektů a trendů, kterým chemický sektor při své transformaci může a pravděpodobně bude, čelit a jakým způsobem by na ně měl reagovat vzdělávací systém i pracovní trh. Proběhla jednání a rozhovory se zástupci různých stakeholderů – zemědělců aktivních v precizním zemědělství, odborníky na robotizaci, digitalizaci a velkých dat, ale také zástupců sektoru produkce těchto látek. Také jsme se zajímali o vzdělávací aktivity v rámci re a up-skillingu, které existují a již s těmito trendy pracují. Pravidelně a intenzivně také probíhají schůzky projektového týmu na všech úrovních řízení projektu

Na začátku června (6–7.6.) 2024 jsme se také zúčastnili na networkingové události organizované v rámci COPA-COGECA v Bruselu, která měla za cíl propojit projekty zaměřené na výzkum a inovace v zemědělství. Zde jsme kolegům z jiných zemí s příbuznými aktivitami prezentovali náš projekt a pokusili se nastavit společný postup při diseminaci, sdílení výsledků a výstupů, pozvánek na různé společné akce, podporu při řešení výzkumných otázek i formulaci i vzájemném propojování vzdělávacích aktivit, pokud budou komplementární. Za naši pracovní skupinu se akce zúčastnili Dagmar Dolejší z ELO a Tomáš Gago ze ZSČR. Těšíme se na výměnu zkušeností s dalšími kolegy z jiných koutů Evropy.

Pro více informací můžete navštívit oficiální webové stránky https://www.chemskills.eu ev. na sociálních sítích:

X: https://x.com/ChemSkills

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/chemskills-project/

***

Připravil: Tomáš Gago

 

 

 


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN