Úvodní stránka > Aktuality

Potvrzení zaměstnavatele o pozitivním testu zaměstnance - formulář

15.12.2021

Vláda s účinností od 20. prosince 2021 přidala zaměstnavatelům povinnost vystavit zaměstnanci, který se samotestoval v rámci povinného testování zaměstnanců a jehož samotest vyšel pozitivní,

„Potvrzení o pozitivním výsledku preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-SOV-2 provedeného laickou osobou (samotest)“,

a to na formuláři, který je přílohou nařízení a který si můžete stáhnout zde dole v příloze.

Potvrzení musí obsahovat následující údaje:

- datum provedení testu s pozitivním výsledkem,

- název nebo jméno zaměstnavatele,

- identifikační číslo osoby,

- jméno kontaktní osoby zaměstnavatele a její telefonní číslo,

- jméno a příjmení testovaného zaměstnance, jeho datum narození a číslo pojištěnce a

- podpis a razítko zaměstnavatele.

 

Zaměstnanec se povinen se konfirmačnímu PCR testu podrobit bez zbytečného odkladu.

 

OSVČ – pokud při povinném samotestování v souladu s opatřením má pozitivní výsledek, vystaví si o tom Čestné prohlášení. Toto prohlášení musí obsahovat následující údaje: 

- jméno a příjmení osoby, její datum narození, číslo pojištěnce,

- datum provedení testu s pozitivním výsledkem,

- identifikační číslo osoby,

- její telefonní číslo a

- její podpis.

Poskytovatel zdravotních služeb provádějící testy (odběrové místo, jakékoliv, kde dělají PCR testy na žádanku) je povinen po předložení výše uvedeného potvrzení nebo u OSVČ čestného prohlášení bezodkladně vystavit žádanku a provést PCR test. Musí do žádanky vyznačit, že se jedná o konfirmační test, vyplnit IČ zaměstnavatele a potvrzení/čestné prohlášení 3 roky uchovávat. (KHS upozorňují, že se to bude zpětně kontrolovat. Nezapomínejte vést evidenci zaměstnaneckého testování.)

Přílohy
formular-o-pozitivnim-antigennim-testu.pdf
testovani-zamestnancu-a-osvc-cele-zneni-1177.pdf


Nenechte si ujít aktuální informace ke Koronaviru. Zde se můžete bezplatně přihlásit k odběru Koronavirového zpravodajství Zemědělského svazu ČR.


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN