Úvodní stránka > Aktuality

Povinné adaptačně-integrační kurzy pro cizince od roku 2021

21.1.2021

Každý cizinec, kterému bylo od 1. 1. 2021 vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky, a dále každý cizinec, kterému po tomto datu bylo vydáno povolení k trvalému pobytu bez podmínky předchozího pobytu na území, je povinen absolvovat adaptačně integrační kurz, a to do jednoho roku ode dne převzetí průkazu o povolení k pobytu.

https://www.mvcr.cz/clanek/adaptacne-integracni-kurzy.aspx

Adaptačně-integrační kurzy nebudou muset absolvovat držitelé zaměstnaneckých a modrých karet vydaných v rámci vládních programů Vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a Klíčový a vědecký personál. Nicméně jejich rodinní příslušníci, kteří žádají o dlouhodobý pobyt, kurz absolvovat musí. Povinnost absolvovat kurz se nevztahuje dle zákona o pobytu cizinců na držitele karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance (jejich rodinní příslušníci kurz absolvovat musí).

 


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN