Úvodní stránka > Aktuality

Pravidla mimořádných opatření od 24. května

24.5.2021

Pravidla se nám postupně rozvolňují, i když úprava pro konání valných hromad a členských schůzí se příliš nemění. Pojďme se podívat na to, co přináší opatření účinné od pondělí 24. května. Nově byla upravena ve všech účinných opatřeních výjimka týkající prodělaného COVIDu, která trvá nyní ne 90, ale 180 dní. Upravena byla i výjimka pro očkování, její znění naleznete níže v bodě I/18.

 

Jednání orgánů právnických osob:

Není omezen počet účastníků, žádná horní hranice. Pokud se účastní méně než 10 osob, nejsou žádná speciální pravidla (pouze zaměstnanecké testování). Pokud je přítomno více než 10 osob, je nutné splnit tyto podmínky:

 • Účastníci jsou usazeni takzvaně „ob židli“ (s výjimkou členů jedné domácnosti)
 • Účastník při vstupu prokáže, že splňuje podmínky dle bodu I/18, provozovatel to zkontroluje a osobám, které splnění neprokáží, neumožní vstup.

Co jsou to podmínky dle bodu I/18:

-          PCR test ne starší než 7 dní

-          POC test ne starší než 72 hodin (druh antigenních testů, které provádí zdravotník, nejde o samotest)

-          Doklad o laboratorním potvrzení prodělání nemoci COVID 19 před méně než 180 dny (od prvního pozitivního POC nebo PCR testu

-          Osoba, která byla očkována proti onemocnění COVID-19 doloží, že

i)                    od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

ii)                   od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

iii)                 od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo“.

 

 

 

Občerstvení:

Při splnění podmínek pro zaměstnanecké stravování:

 1. zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu,
 2. u jednoho stolu sedí nejvýše 4 zákazníci, s výjimkou osob ze společné domácnosti; jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše 4 zákazníků, s výjimkou osob ze společné domácnosti, je rozestup alespoň 1,5 metru,
 • provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků, než je ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro zákazníky; provozovatel je povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k sezení pro zákazníky.

 

Školení zaměstnanců a semináře:

Kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, a to tak, že:

 • maximální přípustný počet přítomných účastníků nesmí být vyšší než 50 % celkové kapacity míst k sezení a zároveň
 • celkový počet přítomných osob (včetně vystupujících, pořadatelů, zkoušejících apod.) nesmí být vyšší než
  • 50 osob, koná-li se akce ve vnitřních prostorech, nebo
  • 100 osob, koná-li se tato akce výhradně ve vnějších prostorech,
 • s tím, že všechny přítomné osoby prokáží, že splňují podmínky stanovené v bodu I/18, a použijí po celou dobu konání akce respirátor nebo obdobný prostředek. A sedí se ob sedadlo (kromě členů jedné domácnosti).

 

Trhy

Tržiště, tržnice a v mobilní provozovny (prodej ve stáncích, v pojízdných prodejnách a prodej z jiných mobilních zařízení):

 1. a) zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 2 metry,
 2. b) v jeden čas se na ploše tržiště nebo tržnice nesmí vyskytovat více než 1 osoba na 15 m 2,
 3. c) dezinfekce u každého prodejního místa,
 4. d) v případě prodeje pokrmů včetně nápojů určených k bezprostřední konzumaci v případě, že jsou na místě stoly a místa k sezení – pravidla jako u zaměstnaneckého stravování.

 

Akce obecně

Spolkové, sportovní, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, oslavy a jiné veřejné nebo soukromé akce, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, tak, že:

 • je ve stejný čas možná přítomnost nejvýše 10 osob nebo
 • při dodržení následujících podmínek:
  • nejvýše 50 osob, koná-li se akce ve vnitřních prostorech, nebo
  • 100 osob, koná-li se tato akce výhradně ve vnějších prostorech;
  • osoby účastné akce s přítomností více než 10 osob musí prokázat, že splňují podmínky stanovené v bodu I/18, a po celou dobu akce používají respirátor nebo obdobný prostředek

 

Diváci – kultura a sport

maximální přípustný počet přítomných diváků nesmí být vyšší než 50 % celkové kapacity míst k sezení a zároveň celkový počet přítomných diváků nesmí být vyšší než 1000 osob v případě, že se akce koná ve vnějších prostorech, nebo 500 osob v případě, že se akce koná ve vnitřních prostorech, s tím, že a) všechny přítomné osoby prokáží, že splňují podmínky stanovené v bodu I/18, a použijí po celou dobu konání akce ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek

 

K návštěvě služeb a stravovacích zařízení je možno využít potvrzení zaměstnavatele o provedení testu s negativním výsledkem (před méně než 72 hodinami) nebo vykonání samotestu (není stanoveno kdy a kde). Pro výše uvedené situace (valné hromady, školení apod.) toto neplatí. Nelze využít čestné prohlášení, potvrzení zaměstnavatele ani samotest.

Ač se to nezdá, jde o stručný výtah z jednoho mimořádného opatření. Pokud byste měli jakékoliv dotazy, neváhejte se obrátit na Mgr. Kateřinu Tylšarovou.

Znovu připomínáme, že funkční období se neprodlužují, termíny pro schválení závěrky také ne. Jediné, co se prodloužilo, je možnost rozhodování mimo zasedání orgánu v písemné formě nebo rozhodování orgánu s využitím technických prostředků stanovené zákonem i tehdy, nepřipouští-li to zakladatelské právní jednání. A to do 30. 6. 2021.

 

 

Přílohy
mimoradne-opatreni-ockovani.pdf
maloobchody-a-sluzby-0471.pdf


Nenechte si ujít aktuální informace ke Koronaviru. Zde se můžete bezplatně přihlásit k odběru Koronavirového zpravodajství Zemědělského svazu ČR.


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN