Úvodní stránka > Aktuality

Přechod na PES stupeň 4 od 18. prosince

15.12.2020

Od 18. prosince přechází protiepidemický plán (PES) zase do čtvrtého stupně. Tentokrát však došlo k úpravě některých pravidel oproti matici PES. Především obchody mohou být otevřeny všechny (kromě státních a jiných svátků), pouze platí omezení počtu zákazníků na plochu. Stejnými pravidly se řídí některé služby.

Zpět se vrací nařízení práce z domova, pokud to charakter práce a provozní podmínky umožňují.

Stejně tak zákaz vycházení mezi 23 a 5 hodinou. Nezapomeňte pro potvrzení pro zaměstnance, kteří v tomto čase jezdí do nebo z práce. Zákaz volného pohybu od 5 do 23 hodin.

Zavírají restaurace. Výdejové okénko max do 23h.

Pobývat na veřejně přístupných místech v počtu nejvýše 6 osob.

Valná hromada je dle našeho výkladu činnost, ke které jste povinni ze zákona a proto ji lze konat. 

Účinnost nařízení končí k datu aktuálního konce nouzového stavu, tedy 23. prosince. 

Detailní výčet zákazů, omezení a doporučení včetně všech výjimek naleznete v přiložených krizových opatřeních. Zde je stručný souhrn. 

Pohyb

 Zákaz volného pohybu mezi 23 a 5h (v noci) s výjimkou:

 • Cest do zaměstnání, výkon podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti (včetně veřejných funkcí a ústavních činitelů) a zpět domů
 • Výkonu povolání
 • Neodkladných cest (ochrana života, zdraví, majetku nebo jiných zákonem chráněných zájmů)
 • Venčení psů do 500m od místa bydliště

 Zákaz volného pohybu mezi 5 a 23h (přes den) s výjimkou:

 • Cest do zaměstnání, výkon podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti (včetně veřejných funkcí a ústavních činitelů) a zpět domů, výkon povolání
 • Nezbytných cest za rodinou a blízkými
 • Cest za účelem nákupu zboží a služeb nebo poskytnutí služeb
 • Zajištění tohoto pro třetí osobu
 • Cest k lékaři, do zařízení sociálních služeb, doprovod za tímto účelem, veterina
 • Pobyt v přírodě nebo na vlastní chatě
 • Vycestování z ČR
 • Svatba, reg. partnerství, pohřeb (max 20 lidí), návštěva hřbitova
 • Škola
 • Sport
 • Cesty domů odkudkoliv

Nařizuje se

 • Omezit pobyt na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou (a pobývat v místě bydliště)
 • Omezit kontakt s jinými osobami na nezbytně nutnou míru
 • Pobývat na veřejně přístupných místech max 6 osob (výjimka členové domácnosti, práce pro stejného zaměstnavatele, činnost, ke které jsou povinni dle zákona, poskytování vzdělávání), zachovávat odstup 2m, pokud je to možné
 • Zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště.

Omezuje právo shromažďovat se – max 100 lidí, skupinky max 20 osob (shromáždění dle z. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím)

Doporučuje

 • Zaměstnavatelům podporovat dovolené, placené volno a obdobné nástroje, omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele
 • Dodržovat odstupy
 • Využívat bezhotovostní platební styk
 • Omezit kontakt se zákazníky

 

Maloobchod a služby

Zákaz přítomnosti v provozovnách stravovacích služeb (kromě zaměstnaneckého stravování a pro ubytované), výdejové okénko jen mezi 5 a 23h. Podmínky pro povolený provoz: max 4 osoby u stolu, dlouhý stůl 2m mezi skupinkami, lidí max kolik je židlí, žádná živá hudba a tanec, žádný internet).

 

Zákaz pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech.

Zákaz – maloobchod a služby ve stávek

Farmářské trhy (ne ve svátek) – zákaz provozovat stravovací služby a podávat pokrmy včetně nápojů určených k bezprostřední konzumaci. Rozestupy mezi stánky nebo stolky 4 m, 1osoba na 15m2.

Zákaz – koncerty, veletrhy, vzdělávací akce, muzea, galerie apod.

Poskytování ubytovacích služeb, výjimky:

  • Ubytování za účelem výkonu povolání, podnikatelské a obdobné činnosti
  • Cizinců s pracovním povolením
  • Osobám v karanténě nebo izolaci
  • Ubytování sjednané státní správou nebo samosprávou

 

Přílohy
maloobchod-a-sluzby-1332.pdf
volny-pohyb-1334.pdf


Nenechte si ujít aktuální informace ke Koronaviru. Zde se můžete bezplatně přihlásit k odběru Koronavirového zpravodajství Zemědělského svazu ČR.


Komentáře:

Paskvil

Jiří Mertl | merji@seznam.cz | 7:41 16.12.2020 |

Prosím Vás, vládu kritizujeme oprávněně za vydávání paskvilů nařízení, ale Vy k tomu přispíváte. Kdo z Vás zase vymyslel zákaz volného pohybu od 21:00 hod.??? Nebo nemám pravdu a někde v nařízeních vlády jsem něco přehlédl? Pokud ano, omlouvám se. Pokud ne, přepisujte pozorně, kontrolujte co napíšete nebo raději jen sdílejte odkazy.


Re:Paskvil

Kateřina Tylšarová | tylsarova@zscr.cz | 9:04 16.12.2020 |

Děkujeme za upozornění. Překlep jsme opravili.


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN