Úvodní stránka > Aktuality

Prohlášení Krizového štábu AK ČR a ZS ČR zde dne 4. 3. 2022

9.3.2022

Vážení představitelé vlády, vážení zákonodárci, 

bezpečnostní situace v Evropě, ale i v celém světě se za posledních několik dní zásadně změnila. Kromě obranyschopnosti Evropské unie a jednotlivých členských zemích je třeba zaměřit se také na potravinovou a energetickou bezpečnost. 

Válečný konflikt na Ukrajině se již nyní projevil a bude dále projevovat extrémním růstem cen některých zemědělských komodit a zejména enormním růstem cen zemědělských vstupů, jako jsou hnojiva, paliva, energie, krmiva aj. To bude nevyhnutelně znamenat výpadek produkce či nárůst její ceny, zejména pokud budeme závislí na dovozech. Jako produkční zemědělci, kteří zajišťují většinu surovin pro výrobu potravin v této zemi, vidíme jako svoji povinnost varovat zavčas před hrozícím výrazným zdražením potravin a ohrožení potravinové bezpečnosti.

Vyzýváme proto politiky na území České republiky i Evropské unie, aby se v této zcela mimořádné situaci zasadili o odložení reformy SZP minimálně o 2 roky. Reforma, která se nyní projednává a dokončuje, vznikla za zcela jiných bezpečnostních podmínek a za zcela jiných životních nákladů obyvatel.  

Ve chvíli, kdy je zcela zásadně ohroženo zásobování Evropy, ale i světa, potravinami a energiemi, je nutné minimálně:

1.    Nevyžadovat po zemědělcích, aby od roku 2023 uváděli ornou půdu do klidu bez produkce.
2.    Neznevýhodňovat produkční zemědělce a zejména střední a větší podniky, které v České republice produkují většinu potravin. 
3.    Zemědělské podpory směřovat ke skutečným aktivním zemědělcům s minimální zemědělskou produkcí z obhospodařovaných hektarů.
4.    Přehodnotit „ekoschémata“ v bodech, kde výrazně omezují zemědělskou produkci.

Dále vyzýváme naše politiky, aby pomohli zavčas, stejně jako v ostatních zemích EU (Polsko, Slovensko, Belgie aj.), těm komoditám, které jsou důležité pro obživu obyvatel a kterým hrozí vlivem růstu vstupů výrazné ekonomické problémy – skot, prasata, drůbež, ovoce, zelenina a ostatní citlivé komodity. 

V zájmu spotřebitelů v této zemi Vám děkujeme za pochopení, vstřícnost a odpověď obsahující Váš přístup k řešení situace. 


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN