Úvodní stránka > Aktuality

Propad tržeb zemědělců za rozhodující zemědělské komodity meziročně bude přes 13 mld. Kč

23.9.2015

Z odhadu tržeb Zemědělského svazu ČR se ukazuje, že tržby za rozhodující zemědělské komodity se v roce 2015 oproti r. 2014 sníží cca o 15%. U mléka odhadujeme pokles tržeb cca o 20%. Toto snížení tržeb je způsobeno především poklesy cen placených zemědělským výrobcům.

Tržby zemědělců za rozhodující agrární komodity v absolutní hodnotě v r. 2014 i 2013 překonaly hranici 93 mld. Kč. Tržby roku 2015 za rozhodující komodity budou dle odhadu svazu pod touto úrovní a to na zhruba na 79 mld. Kč. Je to obdobná úroveň, jako byla před patnácti lety v r. 2000, kdy v našem zemědělství bylo dosaženo za rozhodující komodity tržeb ve výši cca 80 mld. Kč. Meziroční propad (2015/2014) tudíž činí více jak 13 miliard korun a třetinu z toho činí propad tržeb u mléka. Veškeré meziroční poklesy jsou prioritně způsobeny poklesem cen. Pokles cen placených zemědělcům není problémem jen u nás, potýkají se s ním i původní členské země EU-15.

Cenový vývoj v dosavadním průběhu 2015 pro nás není příznivý: Dle ČSÚ ceny zemědělských výrobců meziročně poklesly cca o 10% a z toho se o něco více snížily ceny živočišných výrobků právě kvůli velkému propadu ceny za mléko, jehož pokles se doposud nepodařilo zastavit. Přitom inflace se v dosavadním průběhu roku 2015 nesnížila a zachovala si svůj slabý růst. Nikdo nedokáže přesně odhadnout, jak dlouho bude pokles cen zemědělských výrobců trvat. Mezinárodně srovnatelná cena je u nás za poslední léta pouze cena řepky. Situace není a nebude jednoduchá - nyní ceny zemědělské produkce (zvláště za mléko, jatečná prasata) klesají i v zemích EU-15 (ale tam se ceny snižují z vyššího základu).

Z dlouhodobého i střednědobého hlediska se podíl rostlinných komodit na tržbách zemědělců v ČR zvyšuje, zatímco podíl živočišných komodit na tržbách se snižuje. Zatímco v r. 2005 byl podíl tržeb za rostlinné komodity cca 34%, v r. 2015 lze tento podíl odhadnout na 49%. V r. 2005 byl podíl tržeb za živočišné komodity cca 66%, v r. 2015 lze tento podíl odhadnout na 51%. K rozhodujícím komoditám řadíme obiloviny, řepku, cukrovku, brambory, mléko, jatečný skot, prasata, drůbež a vejce. Mléko přestalo být komoditou č. 1 ve výši tržeb zemědělců v ČR a je na místě druhém (za obilovinami). Na třetím místě je nepřetržitě od r. 2011 řepka a na místě čtvrtém jsou jatečná prasata. Hlavní podíl v rostlinné výrobě mají obiloviny a řepka a za posledních 5 let se jejich podíl ještě zvýšil. Naproti tomu podíly cukrovky a brambor se snižují. V tomto období je nejvýraznější změnou v živočišných komoditách útlum v podílu tržeb za jatečná prasata na rozhodujících živočišných komoditách – zatímco v r. 2010 byl 24%, v r. 2015 bude dle našeho odhadu 20%.

 

Pro více informací, prosím, kontaktujte:

Martin Pýcha, tel.: 602 790 273, pycha@zscr.cz

Přílohy
tz-trzby-2015-09-22.pdf


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN