Úvodní stránka > Aktuality

Ratifikace partnerství EU-Japonsko

16.12.2018

 

Partneři EU agri, COPA-COGECA, CELCAA a FoodDrinkEurope od počátku jednání v roce 2013 podporovali a aktivně se podíleli na negociaci podpisu smlouvy a ekonomickém partnerství Evropské unie a Japonska, kterou v těchto dnech schválil Evropský parlament.

 

Následoval tak japonský národní parlament, který tuto smlouvu přijal 8. Prosince, čímž se otevřela cesta pro naplnění této historické dohody.

 

Japonsko patří mezi strategické destinace vývozu zemědělských potravin v EU, které mají další potenciál růstu. Dohodnuté odstranění celních a necelních překážek, ochrana evropských zeměpisných označení a budoucí spolupráce v oblasti zemědělství a záležitostí souvisejících s potravinami vytvoří nové vývozní příležitosti pro širokou škálu produktů a pomohou lépe reagovat na měnící se spotřebitele požadavky v hospodářství druhé strany. Dohoda rovněž zvýší konkurenceschopnost odvětví v dynamickém asijsko-pacifickém regionu. V neposlední řadě by měla být dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem uznána v širším kontextu jako posílení spolupráce mezi podobně smýšlejícími partnery a příznivci mezinárodního obchodu založeného na pravidlech.

 

"Dohoda mezi EU a Japonskem posílí vztahy s jedním z našich klíčových obchodních partnerů, vytvoří nové exportní příležitosti pro evropské výrobce potravin a nápojů podporující pracovní místa a růst. Preferenční podmínky přístupu na trh umožní evropským výrobcům lépe reagovat na japonskou poptávku po kvalitních evropských potravinách a nápojích, "uvedla Mella Frewen, generální ředitelka FoodDrinkEurope.

 

Pekka Pesonen, generální tajemník Copa-Cogeca zdůraznil: "V těchto bouřlivých časech musí EU vyslat jasný signál světu, že její jednotný trh zůstává otevřený globálnímu hospodářství, pokud budou zajištěny rovné podmínky. Dohoda o hospodářském partnerství s Japonskem je skvělým příkladem takového globálního partnerství, které dá prospěch oběma stranám a poskytuje našim zemědělským a potravinářským výrobcům důležitý přístup na trh, ale také náležitou ochranu."

 

Pascale Rouhier, generální tajemník CELCAA dodal: "CELCAA vítá hlasování Evropského parlamentu, v němž vyjádřil souhlas s Dohodou o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem. Po zavedení dohody EPA zvýší konkurenceschopnost zemědělsko-potravinářského sektoru a komodit v EU na japonském trhu, přičemž bude respektovat citlivost japonského agrosektoru."

 

Vladimír PÍCHA

 


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN