Úvodní stránka > Aktuality

Reakce MŽP na rozhodnutí ÚKZÚZ k plošné likvidaci hrabošů rodenticidem Stutox II

8.8.2019

Ministerstvo životního prostředí dnes oznámilo: "V souvislosti se zvýšeným výskytem hraboše polního vydal 5. srpna 2019 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), který je rezortní organizací Ministerstva zemědělství, povolení k plošné aplikaci (rozhozem na povrch půdy) výrazně toxického rodenticidu Stutox II na území řady okresů po celé České republice. A to i přesto, že už dříve povolil aplikaci přípravku STUTOX přímo do nor, což by bylo v tomto kalamitním případě vhodnější řešení oproti plošné aplikaci. Plošná aplikace jedů na zemědělské půdě výrazně ohrožuje různé druhy živočichů, zejména ptáků, a je tak v rozporu se zákonem o ochraně přírody a krajiny. Ministerstvo životního prostředí proto upozorňuje, že již aktivizovalo Českou inspekci životního prostředí, která bude případná porušení tohoto zákona důsledně šetřit a následně případně postihovat." Více na webu MŽP zde: https://www.mzp.cz/cz/news_20190808_hrabosi_stutox

Dle ÚKZÚZ letos došlo ke kalamitnímu přemnožení hraboše polního v České republice. Populace tohoto škůdce graduje v pravidelných cyklech, letošní gradace je však svým rozsahem díky kombinaci s posledními suchými a teplými roky zcela mimořádná. Další informace jsou zde:

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/ukzuz-povolil-vyjimecne-pouziti.html

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/uredni-desky/ustredi-ukzuz/ukzuz_uredni-desky_ustredi-ukzuz.html

K danému tématu vyšly např. tyto zprávy:

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2891183-resorty-se-prou-o-traveni-hrabosu-plosne-uziti-jedu-na-polich-je-krok-o-50-let-zpet

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/hrabos-deratizace-ministerstvo-zivotniho-prostredi-ustredni-kontrolni-a-zkusebni_1908081229_dok

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/aplikace-jedu-je-krok-o-pulstoleti-zpatky-kritizuje-utok-na/r~14243c3eb9bc11e9a049ac1f6b220ee8/

 

 


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN