Úvodní stránka > Aktuality

Reforma společné zemědělské politiky

22.7.2022

Reforma společné zemědělské politiky se má sice spustit příští rok, ale řada postupů musí být ze strany zemědělců dodržena již letos, aby se nedostali do konfliktu v roce následujícím. Bohužel, neexistují žádná závazná pravidla, podle kterých by se mohli řídit.

Zemědělec stojí před sklizeným polem a neví co na něm může/nemůže udělat – mám ho vyčlenit pro neprodukční (environmentální) účely?; jakým porostem/prvkem tento účel naplním?; kolik toho mám pro neprodukci vyčlenit?; nedostanu se do konfliktu s požadavkem na rotaci plodin?; mohu plochu vyhnojit?.....mnoho otázek, na které bude zemědělec znát odpověď nejdříve v lednu 2023. On ale potřebuje ošetřit pole nyní – po sklizni. Ministerstvo zemědělství však stále podmínky diskutuje s Evropskou komisí a tíhu odpovědnosti za případné selhání přenáší na zemědělce.

Právě ve světle výše uvedeného pro nás bylo velkým zklamáním, když se ministr zemědělství Z. Nekula, při svých projevech v Evropském parlamentu (v rámci českého předsednictví EU) ani nepokusil otevřít diskusi na téma ročního odkladu reformy SZP, ačkoliv ho o to Zemědělský svaz ČR (a AK ČR) již nějakou dobu vyzývají. Prostě tuto možnost sám odmítl. Jeho apel na Evropskou Komisi, aby rychle schvalovala Strategické plány SZP se jeví jako alibistické gesto, neboť i s přihlédnutím k nejkratším procesním lhůtám schvalovacího procesu stejně závazná pravidla (nařízení vlády) nespatří světlo světa dříve než na začátku příštího roku.

Pane ministře, opravdu jsme toho chtěli tolik….?    


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN