Úvodní stránka > Aktuality

Rok 2015 nebude pro zemědělce tak úspěšný, jako roky minulé

26.6.2015

Tisková zpráva

Praha, 26. června 2014

 

 

 

 

Ve středu 24. 6. proběhlo zasedání výboru Zemědělského svazu, které se zabývalo aktuálními otázkami českého zemědělství. S ohledem na pokles cen hlavních zemědělských komodit je zřejmé, že co se týče finanční stránky věci, rok 2015 nebude tak úspěšný, jako byl rok 2014. Tržby zemědělců za rozhodující agrární komodity v r. 2014 i 2013 překonaly rekordní hranicí 90 mld. Kč; Ovšem v r. 2015 se tyto výsledky dle svazových odhadů dosáhnout nepodaří. Pokud se situace radikálně nezmění, mohly by tržby za rozhodující komodity dosáhnout na cca 85 mld. Kč.

Z rozhodujících komodit lze očekávat nejvyšší meziroční poklesy tržeb u mléka, jatečných prasat a rostlinných komodit u obilí a zvláště brambor z důvodu drastického poklesu cen u nás i v EU.

 

Nejvíce kritická je situace zvláštně u živočišných komodit, především u mléka a vepřového masa. Dle ČSÚ ceny zemědělských výrobců meziročně poklesly opět cca o 10%, z toho ceny živočišných výrobků o 8% a ceny rostlinných výrobků o 11%. Přitom inflace se nesnížila a zachovala si svůj velmi slabý nárůst. Ceny potravinářů a spotřebitelské ceny potravin nekopírují vývoj cen zemědělců. Např. naše průměrná cena jatečných prasat za leden až duben 2014 (28,54 Kč/kg živé hmotnosti) se nedostala ani na průměr roku 1994, kdy cena byla 31,75 Kč. Navíc dovozy vepřového masa především z Německa, Belgie atd. jsou realizovány za ceny, které zdaleka nepokrývají výrobní náklady. Naši chovatelé tak mají problém uplatnit svoji produkci i na domácím trhu.

 

Zvláštní kapitolou je mléko: Kombinace rostoucí produkce v celé EU, spolu se zákazem vývozu do Ruska a nízkou konkurenceschopností našich mlékáren se propadá realizační cena mléka. Cena v ČR je jednou z nejnižších v EU. Přesto však naše mlékárny mají problém uplatnit svoji produkci i na domácím trhu a přenáší tlak na zemědělce. Cena mléka za leden-duben 2015 klesla na 8,34 Kč/l a v za květen očekáváme cenu na úrovni 7,70 Kč/l (tj. pokles cca o 43 hal/l) a to i přestože jsme dokázali zvýšit tučnost a zejména obsah bílkovin ve zpeněžovaném mléce. Zemědělský svaz tak varuje, že další pokles ceny bude znamenat v budoucnosti zvýšený vývoz mléka do zahraničí, především do německých mlékáren.

 

Vedle cenového vývoje se svaz zabýval také časnými legislativními návrhy. Výbor svazu jednoznačně podpořil vládní návrh na zachování podpory biopaliv a vládní novelu zákona o významné tržní síle.

 

Pro více informací, prosím, kontaktujte:

 

Martin Pýcha, tel.: 602 790 273, pycha@zscr.cz

Přílohy
tz-2015-06-26-vybor.pdf


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN