Úvodní stránka > Aktuality

Rozhodnutí ERÚ

27.11.2015

Tisková práva

Praha 27. 11. 2015

 

Nesmyslné cenové rozhodnutí ERÚ

 

Energetický regulační úřad (ERÚ) zveřejnil dne 19. 11. 2015 cenové rozhodnutí, kterým se stanovuje podpora pro výrobky elektřiny v z obnovitelných zdrojů energie (OZE) uvedených do provozu od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2015. V tomto dokumentu zcela chybí podpora pro zdroje uvedené do provozu v letech 2006 – 2012, ačkoli k tomu není žádný právní důvod a zákon ukládá ERÚ podporu v plné výši vypsat. Zemědělský svaz ČR republiky důrazně odmítá toto rozhodnutí, protože to ovlivní řadu zemědělských podniků. Pokud ERÚ nestanoví podporu pro zdroje uvedené do provozu v letech 2006 – 2012, může dojít k významné destabilizaci řady klíčových odvětví a nevratně poškodit české hospodářství.

 

ERÚ odůvodnil neposkytnutí podpory OZE v roce 2016 pro ostatní zdroje tím, že rozhodnutí Evropské komise ohledně souladu podpory obnovitelných zdrojů energie s pravidly veřejné podpory pokrývá pouze zdroje uvedené do provozu od 1. 1. 2013.

ERÚ se opírá o § 1/3 zákona č. 165/2012 Sb. Ustanovení tohoto zákona upravující postup pro stanovení výše a rozsahu podpory se nepoužijí, pokud by podpora stanovená na jejich základě byla v rozporu s podmínkami pro poskytování veřejné podpory stanovenými právem Evropské unie nebo rozhodnutími Komise vydanými na jeho základě. Přestože se již několik let vypisuje podpora pro obnovitelné energetické zdroje, i když nemají schválení od Evropské komise, ERÚ nyní vyhlásil, že žádnou takovou podporu nevypíše. ERÚ dále argumentuje stanoviskem Ministerstva průmyslu a obchodu z 27. 10. 2015, podle kterého by provozní podpora OZE měla být stanovena až po kladném rozhodnutí Komise.

 

České právní předpisy stanovily pravidla pro poskytování podpory starším zdrojům (uvedeným do provozu před 2013) a ERÚ má dle našich analýz povinnost na jejich základě vydat příslušné cenové rozhodnutí. Pokud se ukáže, že poskytování podpory podle této národní úpravy není v rozporu s pravidly EU, způsobí ERÚ nesprávným úředním postupem obrovské škody ukončením podpory od roku 2016, a to příjemcům ale i financujícím bankám.

Skutečnost, že podpora dosud nebyla notifikována, popř. byla notifikována, ale nebylo o ní rozhodnuto Komisí, na tomto nic nemění.Jaká jsou rizika a dopady?

Dopady tohoto rozhodnutí ERÚ mohou být katastrofální. Podniky se mohou dostat blízko do stavu, kdy musí povinně vyhlásit insolvenci, protože se dostanou na hranu finanční stability. Ohrožení mohou být také investoři do OZE, protože nevyplácení podpor zásadním způsobem ovlivní strany úvěrových smluv, na jejich základě byla financována většina stávajících OZE. Dlužník může být vyzván k okamžitému splacení celé jistiny úvěru a věřitel ztrácí oporu cash-flow dlužníka. Dalším rizikem je přerušení dodávek elektřiny a tepla. Pokud bude totiž podpora výroby elektřiny zastavena, nelze předpokládat, že podporované subjekty budou dále elektřinu vyrábět za cenu silové elektřiny, což může velmi negativně ovlivnit fungování živočišné výroby, především odchov selat a drůbeže, které nejsou bez levné dodávky elektřiny životaschopné.

Ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka pro ČTK potvrdil, že by se v případě, pokud ERÚ své rozhodnutí neupraví, mohlo jednat o ztrátu pro zemědělský sektor až 7,5 mld. korun.

 

Zemědělský svaz je zásadně proti

Po společném zasedání výboru a kontrolní komise ve Větrném Jeníkově, který se konal 26. 11., Zemědělský svaz ČR zásadně vyzývá ERÚ, vládu, ministerstva a i prezidenta, aby zajistili vydání rozhodnutí k této věci. Jednání úřadu je totiž v rozporu se zákonem, s čímž je svaz za jedno i s ministerstvem průmyslu a obchodu. Rozhodnutí ERÚ totiž nevypsáním cenového rozhodnutí pro většinu podporovaných zdrojů energie významně ohrožuje zemědělce, pro které je toto další rána, vedle stále klesající ceny mléka, vepřového masa a také sucha. Téměř třetina zastavených podpor se totiž týká zemědělců, kteří vyrábí energii z bioplynových stanic.

 

Předseda Zemědělského svazu České republiky Ing. Martin Pýcha řekl: „Vnímáme to jako velmi vážnou situaci. Na vydání dodatku nebo opravy cenového rozhodnutí zbývá podle zákona čas pouze do 30. 11. 2015. Pokud tak ERÚ neučiní, provozovatelé těchto zdrojů vč. zemědělců s bioplynovými stanicemi se dostávají do existenčních problémů. Proto v této věci vyzýváme prezidenta republiky, vládu a vedení ERÚ, k nápravě tohoto stavu.“

 

 

Pro více informací, prosím, kontaktujte:

Martin Pýcha, tel.: 602 790 273, pycha@zscr.cz

 

 

 

Přílohy
tz-2015-11-27-rozhodnuti-eru.pdf


Komentáře:

cechal | cechal.f@seznam.cz | 9:52 11.02.2016 |

Je to obyčejná zlodějna,již nemusíte měnit dodavatele elektr.energie ani kupovat úsporné spotřebiče,proto že cenu elektr.energie zaplatíte dodavateli přenosové sítě pomocí vykonstruovanému systému jističe. CHaty ,chalupy ,sklepy s nízkou spotřebou budeme nuceni odpojit od elektr. sítě a koupit si elektrocentrály.Takový zlodějský systém není v žádném státě.Je zlodějský způsob vládnoucí garnitury,takový bordel nebyl ani za komunismu


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN