Úvodní stránka > Aktuality

Rozhovor ministra Tomana v Radiožurnálu

5.2.2019

Na webu MZe vyvěsili rozhovor s ministrem Tomanem v Českém rozhlasu - Radiožurnálu ze 4. února 2019:

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka

"Inspektoři Evropské komise dnes začnou s kontrolou jatek, kde se porážely nemocné krávy a jejich maso šlo pak do prodeje. Maso z podezřelých polských jatek se dostalo do 14 evropských zemí. Asi 300 kilogramů také do Česka. Polovinu čeští veterináři nebo přímo obchodníci už zachytili a šarže buď vrátili zpátky do Polska, anebo je zadrželi ve skladech. Zásilky skončily v Praze, Varnsdorfu, Novém Bydžově a Kostelci nad Labem. Původně přitom Varšava tvrdila, že se na český trh nic nedostalo. Veterináři ale uklidňují, že maso nemusí být automaticky závadné, prověřit to mají testy. U telefonu je teď ministr zemědělství za ČSSD Miroslav Toman. Dobrý den.

Miroslav TOMAN, ministr zemědělství

Dobrý den.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka

Pane ministře, k úplně aktuální situaci, podařilo se už dohledat celých těch 300 kilogramů masa z problematických polských jatek?

Miroslav TOMAN, ministr zemědělství

Tak je to přesně, jak vy jste řekla, to znamená 100 kilogramů bylo vráceno, 55 kilogramů bylo zadrženo u obchodníka v Praze, ostatní, ostatní, nebo ostatní zbytek (nesrozumitelné) množství bylo, bylo, je v distribuci, veterinární správa momentálně dělá rozbory u toho masa. V případě, že by to obsahovalo jakékoliv antibiotika nebo cokoliv dalšího, tak to bude zveřejněno. My předpokládáme, že to bude nejpozději zítra.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka

Hm, stále nemáme výsledky těch testů?

Miroslav TOMAN, ministr zemědělství

Ne, výsledky testů nejsou, protože tam probíhají standardní, standardní metody, které vyžadují čas a ty výsledky testů budou zítra.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka

Hm a je pravděpodobné, že se tedy to maso z Polska už dostalo až na pulty obchodů právě z těchto jatek?

Miroslav TOMAN, ministr zemědělství

Bohužel, bohužel musím říci, že část toho masa se dostala do distribuce, přes restaurace a čekáme na ty výsledky, jak to bude a určitě část byla zkonzumována, protože to bylo v nejvyšší, s největší pravděpodobností distribuováno ještě předtím, než polská strana nám to oznámila a než jsme zjistili, že to sem přišlo.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka

Hm. Jak jsem říkala, do Polska vyrazili inspektoři Evropské komise. Jak může v tomto případě Evropská komise zasáhnout? Jaké má pravomoci?

Miroslav TOMAN, ministr zemědělství

Evropská komise může kontrolovat podmínky v jednotlivých členských státech, posílat audity, který hodnotí ty legislativní pravidla, jak jsou nastavená, jak je nastaven konkrétní kontrolní systém v dané zemi a zrovna tak to může kontrolovat, jak je nastaveno pro ten vnitřní trh Evropské unie. Auditoři mohou vstupovat do provozů a mohou přijímat jednotlivá opatření na provoz jednotlivých provozů.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka

Hm. A budete vy žádat po Evropské komisi nějaká konkrétní opatření? Mluvil jste třeba o případném zákazu dovozu polského masa.

Miroslav TOMAN, ministr zemědělství

My jsme požádali Evropskou komisi o sdělení veškerých nálezů, dali jsme tam některé podněty, jako je zneužívání razítek, potvrzování vývozu a tak dále. Budeme na to chtít odpovědi. Já jsem dneska ještě znova jednal s polskou velvyslankyní, kde jsem naše otázky zopakoval, zítra ráno v půl devátý budu mluvit s panem polským ministrem Ardanowskim a předpokládám, že do konce tohoto týdne budeme mít nějaké informace z auditu Evropské komise a uvidíme, jak se bude vyvíjet. Samozřejmě, pokud bychom nalezli jakoukoli závadu, obsah antibiotik, škodlivých látek, tak budeme po konzultaci s Evropskou komisí a ostatními členskými státy přijímat mimořádná veterinární opatření, ale musíme to udělat tak, aby nám polské maso nešlo do České republiky prostřednictvím jiných států.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka

Hm. A šlo podle vás v tom případě, který tohle celé odstartoval, opravdu o systémové selhání polského kontrolního systému, anebo prostě o kriminální jednání, že někdo v noci tedy převážel nemocné krávy na jatka a pak je tajně porážel?

Miroslav TOMAN, ministr zemědělství

Já si myslím, že to je kombinace dvou věcí. Zaprvé, že to je kriminální případ, to určitě ano, protože se dělalo pravděpodobně v tajnosti, ale tam je otázka těch razítek, jestli ta razítka byly falšovaná, nebo jestli byly zneužitá a tak dále. A tam právě to navazuje na to, jestli to bylo systémové pochybení nebo nebylo, což by právě měl odhalit audit Evropské komise právě ten, který probíhá.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka

Hm. A ukázal tenhle případ na nějaké systémové mezery v ochraně spotřebitele, třeba i v rámci celé Evropské unie? Jsou podle vás potřeba nějaké změny?

Miroslav TOMAN, ministr zemědělství

Tak dle mého názoru Evropská komise k tomu musí přistoupit tak, že ten systém (nesrozumitelné) zemí funguje, ale funguje v té míře, pokud to tam ta daná země dá. To znamená, podle mě musí být opatření, aby ten audit probíhal pravidelně, aby se kontrolovaly dodržování jednotlivých pravidel a já si myslím, speciálně v případě Polska, pokud je to už osmý nález v různých případech, ať to byly ty zmiňované pesticidy na ovoci, na jablkách a nejen, nejenom, že to byly pesticidy, překročené množství, ale byly nalezeny pesticidy, které jsou dokonce zakázány, pak tam byla salmonela u kuřecího masa, u krůtího masa a totéž dalších případů, takže já tam mám velký otazník. A kladu si tu otázku, jestli to není systémové pochybení na straně Polska, jestli tam ty kontroly probíhají nebo ne. A to by všechno měl odhalit právě ten audit, který tam teďka probíhá. A měli by přijmout nápravná opatření.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka

Naším hostem byl ministr zemědělství za ČSSD Miroslav Toman. Děkujeme. Na slyšenou.

Miroslav TOMAN, ministr zemědělství

Děkuji a pěkný den. Na shledanou."

Zdroj: http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/vystoupeni-v-mediich/inspektori-evropske-komise-dnes-zacnou-s.html

 


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN