Úvodní stránka > Aktuality

Sčítání lidu: Co dělat, když při vyplňování formuláře udělám chybu. Jak odevzdat formlář

23.4.2021

Modře nebo černě píšící propiska, velká tiskací písmena, začernění chyb a zápis pouze do určených polí. To je několik důležitých zásad, jak správně vyplnit listinný sčítací formulář. Chybovat je lidské, poradíme tedy i jak postupovat, když se při vyplňování něco nepodaří. Sčítací formuláře je třeba vyplnit do 11. května, buď v listinné podobě, nebo online.

Pro správné vyplnění listinného sčítacího formuláře stačí dodržet několik základních pravidel, která jsou uvedena v jeho úvodních vysvětlivkách. Prosíme proto o jejich pozorné přečtení. Přesto jsme si vědomi, že při vyplňování můžeme chybovat. Připravili jsme proto základní návod, jak vzniklé chyby opravit. Listinné sčítací formuláře se budou zpracovávat strojově. Proto je velmi důležité dodržet instrukce uvedené ve vysvětlivkách. Systém si nakonec poradí i s opravenou chybou, ale text vepsaný mimo vyznačená políčka jednoduše nepřečte,“ vysvětluje Jolana Voldánová, tisková mluvčí Sčítání 2021.

Pro správné vyplnění listinných sčítacích formulářů je třeba respektovat několik jednoduchých pravidel:

Údaje vyplňujte pouze propiskou, a to černou nebo modrou barvou. Pokud použijte například fixu nebo obyčejnou tužku, nelze při následném strojovém zpracování formulářů zapsané údaje dobře rozpoznat.

Jména obcí a států se v průběhu času měnila, jako příklad dobře poslouží Gottwaldov (dnešní Zlín) nebo Sovětský svaz (dnes více nástupnických států). Pište proto jen jejich názvy platné k datu 26. 3. 2021. Podobně postupujte i u názvů krajů a okresů.

Užívejte velká tiskací písmena podle vzoru uvedeného na formuláři a údaje zapisujte pouze do určených polí. Do každého pole patří jen jedno písmeno včetně háčků a čárek, případně jedna číslice nebo jiný znak. Mimo bílá pole nepište nic. Stroje čtou jen to, co je uvnitř polí. Tam, kde se vybírá z více položek, označte svoji volbu křížkem. Jestliže není uvedeno jinak, zakřížkujte vždy jen jednu možnost.

Na některých místech se uvádějí číselné údaje. Pokud je polí na zapsání čísla více, než využijete, napište číslo zprava. Nebojte se také zkracovat. U dlouhých textů používejte zkratky, ale nepište mimo textová pole. Při strojovém zpracování se opět čte jen to, co je v bílém poli.

A co dělat, když už nějaká chyba při vyplňování listinného sčítacího formuláře vznikne? Důležité je postupovat podle pokynů uvedených v samotném sčítacím formuláři:

Chybné odpovědi vždy začerněte. Pokud uděláte křížek do špatného pole nebo napíšete špatné písmeno, dané pole nepřepisujte, ale zcela zaškrtejte. Poté odpovězte správně. Opravu zapisujte, pokud možno, do zbývajících bílých polí pro příslušnou odpověď. Pouze v případě,
že nezbývají volná bílá pole (například u zápisu některých čísel), zapište odpověď nad nebo pod začerněná pole s chybou, kde je volné místo.

V případě, že uděláte chybu při zadání jména, příjmení nebo roku narození u dalšího člena domácnosti v seznamu osob na straně 4, nemusíte vyplňovat nový opravný sčítací formulář. Pro náležité sečtení je nutné, aby byla správně uvedena identifikace osoby v té části dotazníku, kde se za každou osobu vyplňuje rodné číslo nebo tyto údaje: typ a číslo dokladu, datum narození a pohlaví (tedy od strany 6). Pokud jsou tyto údaje v pořádku, není nutné kvůli chybě ve jménu, příjmení nebo roku narození osoby uvedené v seznamu osob vyplňovat formulář znovu. Díky správně zadaným identifikačním údajům dojde při zpracování k přiřazení správných informací o jménu, příjmení nebo roku narození z databází státu.

Pokud po odevzdání vyplněného listinného sčítacího formuláře dodatečně zjistíte, že obsahoval chybu, můžete vyplnit a odeslat nový listinný formulář se správnými údaji. Při zpracování použije ČSÚ údaje z později zaslaného formuláře. Nový tiskopis formuláře si můžete vyzvednout do 11. května na kontaktním místě sčítání. Kontaktní místa se nacházejí na vybraných pobočkách České pošty a krajských správách Českého statistického úřadu. Adresy kontaktních míst zjistíte například na webu https://scitani.ceskaposta.cz nebo na telefonním čísle 253 253 683, kde vám poradí i s vyplňováním. Zeptat se můžete také prostřednictvím e-mailu dotazy@scitani.cz nebo chatu ve virtuální poradně Sčítání 2021.
Nový formulář si obstarejte i v případě, kdy je ten původní nějakým způsobem poškozený. Pro bezchybné strojové zpracování je totiž potřeba použít nepoškozený formulář.

A jak je to s opravou chyb u elektronického sčítacího formuláře?

Než elektronický sčítací formulář odešlete, můžete se k otázkám průběžně vracet a upravovat vyplněné údaje. K tomu lze využít navigační nabídku umístěnou v horní části formuláře nebo také přehled vyplněných údajů, který se zobrazí před odesláním formuláře. Pokud po odeslání vyplněného elektronického formuláře přesto zjistíte, že jste udělali chybu, můžete formulář znovu vyplnit a odeslat. Při zpracování použijeme údaje z později odeslaného dokumentu. Vyplnit formulář přes internet Český statistický úřad doporučuje i proto, že tato forma je z hlediska epidemického jednoznačně nejbezpečnější.

 

Autor, zdroj a kontakt:
Jolana Voldánová
tisková mluvčí Sčítání 2021
+420 704 659 357
jolana.voldanova@scitani.cz

https://www.czso.cz/csu/czso/co-delat-kdyz-pri-vyplnovani-formulare-udelam-chybu

 

 

Jak odevzdat formulář ke Sčítání lidu

Zdarma poštou v odpovědní obálce a na kontaktních místech. To jsou možnosti, jak snadno odevzdat vyplněné listinné sčítací formuláře probíhajícího Sčítání 2021 a splnit svou zákonnou povinnost. Až do konce sčítání se každý může stále sečíst také online. Doposud tak učinilo 3,25 milionu domácností, což odpovídá přibližně 6,5 milionu osob.

„Odevzdání listinného formuláře je jednoduché, a je možné tak učinit dvěma způsoby, tedy zaslat bezplatně poštou nebo předat na kontaktním místě. Tiskopis lze také odevzdat nejen za sebe, ale i za kohokoliv jiného, například za příbuzné nebo sousedy. V průběhu sčítání je však stále možné kdykoliv vyplnit a odeslat elektronický formulář, a to i v případě, že jste již listinný sčítací formulář obdrželi, uvedl Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.

Listinný sčítací formulář, který domácnosti dostaly spolu s odpovědní obálkou od sčítacího komisaře nebo si ho vyzvedly na kontaktních místech sčítání, je nutné odevzdat nejpozději do 11. května 2021.  Zalepenou obálku s předtištěnou adresou P.O. Boxu Sčítání 2021 jednoduše vhodí do kterékoliv poštovní schránky. Odeslání je zcela zdarma. K odeslání na adresu P.O. Box sčítání lze nicméně použít i vlastní obálku. Vyplněný listinný sčítací formulář stačí vložit do obálky formátu C4 (pro papír A4, rozměr 229 × 324 mm) tak, aby nebyl poškozen ohnutím. Na obálce musí být uvedena přesná adresa: P. O. Box – „Česká pošta, s. p., P. O. Box – SLDB 2021“.

Formulář lze i osobně odevzdat na kterémkoliv z kontaktních míst sčítání, která se nacházejí na více než osmi stovkách vybraných poboček České pošty a čtrnácti krajských správách Českého statistického úřadu. Jejich adresy si lze vyhledat na webu https://scitani.ceskaposta.cz  nebo na úředních deskách obecních úřadů. To nejbližší zjistíte i prostřednictvím telefonního čísla 253 253 683.

Upozorňujeme, že v současné době se kvůli hygienickým opatřením nepočítá s tím, že by komisař domácnosti osobně navštěvoval a formuláře od sčítaných domácností přebíral. Tato neaktuální informace je uvedena na úvodní straně sčítacího formuláře (kolonka nápovědy, pravý horní roh). V době, kdy byla přijata přísnější proticovidová opatření, byly formuláře již vytištěny.

Vyplnit a odevzdat je možné pouze originální listinný sčítací formulář. Vytisknout si vyplněný formulář v elektronické podobě a odevzdat jej namísto papírového formuláře naopak možné není. Každý listinný sčítací formulář obsahuje unikátní čárový kód a bude zpracován strojově, proto musí mít potřebnou tiskovou kvalitu, formát a podobu.

Pokud někdo po odevzdání vyplněného listinného sčítacího formuláře dodatečně zjistí, že obsahoval chybu, může vyplnit a odeslat novou verzi se správnými údaji. Při zpracování ČSÚ použije údaje z později zaslaného formuláře. Nový tiskopis si lze vyzvednout na kontaktních místech sčítání.

Na vyžádání lze rovněž získat potvrzení o převzetí vyplněného listinného sčítacího formuláře, a to při jeho odevzdání na kontaktním místě sčítání. Potvrzení však není nutné.

Sčítání lidu, domů a bytů se koná jednou za deset let a jeho cílem je získání přesných a aktuálních dat, která slouží k efektivnějšímu plánování mnoha aspektů veřejného života. Sčítání 2021 je primárně připraveno jako online, vůbec poprvé v naší historii. Lidé se mohou sečíst jednoduše a bezpečně přes internet na webu www.scitani.cz nebo pomocí mobilní aplikace dostupné v Google Play a App Store. Zákonnou povinnost tak může každý z nás snadno splnit z domova bez nutnosti kontaktu se sčítacím komisařem nebo návštěvy kontaktního místa sčítání. 

 

Autor, zdroj a kontakt:
Jolana Voldánová
tisková mluvčí Sčítání 2021
+420 704 659 357
jolana.voldanova@scitani.cz

https://www.czso.cz/csu/czso/jak-odevzdat-listinny-formular

 

 


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN