Úvodní stránka > Aktuality

Selektivní výběr pro diskuzi

5.3.2020

Před týdnem navštívila Českou republiku delegace evropského parlamentu vedená předsedkyní Monikou Hohlmeierovou. Ve světle programu a výstupů z její návštěvy si  klademe otázku, proč se setkala jen s jednou zemědělskou nevládní organizací, která díky své politické angažovanosti je konstantně v opozici vůči krokům současné vládní koalice. Nelze se zbavit neodbytného dojmu, že selektivní výběr těch, kteří měli možnost se k SZP vyjádřit, nebyl vyvážený a neskýtá objektivní reflexi současného stavu realizace SZP v ČR. Prostřednictvím otevřeného dopisu jsme ji vyzvali, aby se jakýchkoliv dalších diskusí k sektoru zemědělství a nastavení SZP v ČR mohli účastnit i zástupci Zemědělského svazu ČR.

Přílohy
dopis-hohlmeierova-03032020.doc


Komentáře:

Odpověď panu Bačovi

Martin PÝCHA | pycha@zscr.cz | 14:54 13.03.2020 |

Dobrý den pane Bačo, Stávající nastavení SZP na naší národní úrovni je zcela v souladu s pravidly. Co se týká podpory plateb vázaných na produkci, tak ty jsou určeny na zachování produkce určitých vyjmenovaných citlivých komodit a stejně, jako je používá ČR, tak je používá i většina zemí v EU. Je pravda, že náš svaz zastává názor, že tato podpora je důležitá, protože vyrovnává zacílení podpor na plochu a motivuje tak zemědělce, aby neopouštěli živočišnou výrobu a tyto citlivé komodity. Svaz v současné době usiluje o to, aby i v budoucí SZP zůstalo zachováno stejné procento (tj. 13+2%) jako nyní na podporu těchto komodit. Co se týká tvrzení pana Babiše, to nechci komentovat, jeho knihu jsem nečetl. Ta čísla jsou samozřejmě nesmyslná, pokud by měla být průměrným zatížením na hektar z.p. Ale asi nepopřete, že ČR z hlediska počtu zvířat/ha nedosahuje ani 75% průměru EU a s tím je mj. spojen také pokles ploch pícnin a další negativa. Jinak nevím, proč se nás ptáte na výroky pana prezidenta Jandejska, zeptejte se na ně jeho. Co se týká delegace EP, tak ať už měla jakýkoliv účel, tak se paní Holmaierová vyjadřovala k českému zemědělství. A pokud jakožto německý poslanec označí naše zemědělství jako intenzivní s negativním podtextem, tak jsme na to museli reagovat. Jinak o tom, zda měla, či neměla jezdit, co bylo účelem, jaký má mandát atd. to nám nepřísluší řešit.


VCS

Bača | stary.baca@seznam.cz | 14:40 08.03.2020 |

AK požaduje na VCS až 25 %, váš předseda je vicepresidentem AK, takže platí usnesení představenstva AK nebo ne? Jaký význam pro malé má zvýšení limitu pro investice z PRV na 120 mil. kč, to je podpora malých??


Odpověď panu Bačovi

Vladimír Pícha | picha@zscr.cz | 12:58 07.03.2020 |

Pane Bačo, přečtěte si dopis ještě jednou. Jde o konstatování, že menší zemědělci nejsou zvýhodňování ve srovnání se středními a většími a konstatování, že ČR plní stanovené podmínky. Nevím, kde jste vzal požadavek na zvýšení plateb VCS. My prosazujeme udržení současné výše. Máte pravdu, že návštěva neměla sloužit k diskuzi k SZP. Ale mírně řečeno zkresleným prohlášením představitelů ASZ se v ní proměnila. Jako zemědělská organizace politická prohlášení necháváme na jiných. Komentujeme pouze ta, která se týkají zemědělství.


podpora produkce 2.

Bača | stary.baca@seznam.cz | 11:10 07.03.2020 |

30 % na ozelenění je povinné, takže se není čím chlubit. Nepodporujeme produkci, proto AK a ZS požadují zvýšit % na platby spojené s produkcí z 15 % na 25 %. Takže lež v dopise. Nějak mi chybí odsouzení nařčení českých europoslanců z vlastizrady. Pokud se týká znalostí dotací, tak Babiš ve svém díle když bdím píše o tom, že v ČR jsou dotace na krávy, pokud jich je 50 na ha, a v Rakousku 80 na ha. Viděli jste, že by se 50 krav uživilo z jednoho ha, když v minulých suchých letech byl problém uživit 0,3 VDJ/ha


podpora produkce

Jan Bača | stary.baca@seznam.cz | 22:01 06.03.2020 |

Proč tedy Jandejsek prohlašuje, že je potřeba podporovat produkci a zemědělci, kteří nemají určitou minimální produkci, by neměly dostávat přímé platby. Jinak návštěva delegace EP primárně neměla sloužit k diskuzi o SZP, ale ke zjištění, jak se unijní dotace v ČR rozdělují zejména s ohledem na Agrofert.


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN