Úvodní stránka > Aktuality

Senát možná neschválí některé návrhy Fit for 55, protože analýza dopadů chybí. Senát se postavil proti unijní úpravě zdanění energií

5.11.2021

Senát se ve shodě s vládou postavil proti návrhu Evropské komise, který má stanovit rámec pro zdanění energetických produktů a elektřiny. Označil to za zásah do daňové pravomoci členských států. Podle Senátu je tento dokument navíc v rozporu se zásadou subsidiarity, tedy principu, že problémy se mají řešit na úrovni členských států. Evropský klimatický balíček je hlavní náplní dnešní páteční schůze Senátu. Očekává se, že horní komora se postaví taky kriticky k plánu snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů o 55 procent. Zdroj:

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3395870-zive-senatori-jednaji-o-klimatickem-balicku-eu

 

Senát dnes schvaluje návrhy Fit for 55. Některé návrhy nařízení a směrnic by měl podle doporučení svých výborů odmítnout. K důvodům patří mimo jiné to, že Komise nepředložila dopady opatření na jednotlivé členské státy. Horní komora by proto podle doporučení svých výborů měla vyzvat vládu, aby napadaná opatření vetovala, pokud se Evropská komise s námitkami nevyrovná. Zdroj:

https://euractiv.cz/section/energetika/news/senat-mozna-neschvali-nektere-navrhy-fit-for-55-chybi-analyza-dopadu/

 

Evropská komise 14. července zveřejnila klimaticko-energetický legislativní balíček Fit for 55, který má Evropskou unii přiblížit ke splnění cílů pro rok 2030, tedy snížení emisí skleníkových plynů o 55 procent oproti roku 1990. Nová legislativa má také nasměrovat EU k dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050. Redakce EURACTIV přináší přehled nejdůležitějších bodů balíčku zde:

https://euractiv.cz/section/energetika/linksdossier/balicek-fit-for-55-co-muzeme-ocekavat/

 


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN