Úvodní stránka > Aktuality

Setkání jihomoravských zemědělců s ministrem zemědělství Markem Výborným ve podniku BONAGRO, a.s.

8.4.2024

Na setkání zemědělců z Jihomoravského kraje s ministrem zemědělství Markem Výborným v zemědělském podniku Bonagro byly otevřeny klíčové problémy, které trápí zemědělský sektor. Nejen předseda Bonagro, Ing. Roman Zěřina, hovořil o několika zásadních výzvách, se kterými se jejich podnik potýká:

  • Zvyšování daní - Toto zatěžuje finanční zdraví zemědělských podniků, zvyšuje jejich náklady a snižuje konkurenceschopnost.
  • Krizový stav zemědělství a problémy s cash flow - Tyto problémy mohou vést k obtížím při udržení běžného provozu a investování do inovací nebo expanze.
  • Nižší provozní podpory - Snížení podpory ve výši 8 milionů Kč negativně ovlivňuje finanční zdraví a stabilitu podniků.
  • Zhroucení komoditního trhu - Přísun pšenice z UK, USA a Ruska způsobil pokles cen a ztížil prodej domácí produkce.
  • Nekonkurenceschopnost trhu - Trh odmítá místní produkci kvůli její vyšší ceně v porovnání s dovozem.

Ministr zemědělství Marek Výborný nám stále zdůrazňuje, že se mu podařilo vyjednat pro zemědělce navýšení národních dotací o 550 milionů korun, což je součástí širšího balíčku opatření navrženého vládou ČR v reakci na požadavky zemědělců. Tento krok, zaměřený především na zlepšení pohody zvířat, vznikl po týdnech koaličních jednání a doplňuje další významnou změnu: zvýšení investičních dotací z 1,5 miliardy na 3 miliardy korun.

Avšak, přestože tyto kroky vlády jsou v zásadě pozitivním pokusem o řešení některých problémů zemědělského sektoru, zemědělci je vnímají jako nedostatečné. Klíčovým bodem jejich nespokojenosti je, že pro podniky, které již vykazují významné ztráty, mohou být i navýšené dotace nedostatečné. Tyto podniky se navíc potýkají s obtížemi při získávání úvěrů od bank, jelikož jsou v důsledku své finanční situace vnímány jako rizikové.

Dalším výrazným problémem je složitost administrativního procesu spojeného s žádostí o dotace. Mnoho zemědělců se obrací na specializované agentury, aby jim pomohly s tímto procesem, což však přináší další finanční zátěž ve formě vysokých provizí, které tyto agentury účtují, někdy až 15% z požadované částky. To výrazně snižuje reálnou hodnotu získaných prostředků pro zemědělce a zdůrazňuje potřebu efektivnější a přístupnější podpory ze strany státu.

S ohledem na tyto výzvy je zřejmé, že pro adresaci specifických potřeb a problémů, s nimiž se zemědělský sektor potýká, je nutná další diskuse a jednání mezi zemědělci a vládou. Hledá se řešení, která nejen zmírní stávající finanční a administrativní zátěž, ale také podpoří dlouhodobou udržitelnost a konkurenceschopnost zemědělského podnikání. Je tedy jasné, že pro dosažení těchto cílů bude zapotřebí více než jen jednorázové finanční injekce.


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN