Úvodní stránka > Aktuality

SETKÁNÍ ŽEN PRACUJÍCÍCH V ZEMĚDĚLSTVÍ

21.6.2018

V úterý 5. 6. 2018 se uskutečnilo každoroční setkání žen, které pracují v zemědělství. Setkání již tradičně zajišťuje Agrární komora Příbram ve spolupráci se Zemědělským svazem, územní organizace Příbram a Beroun.

V letošním roce jsme vyrazily do oblasti Chotilska a Radíče. Nejdříve jsme navštívily štolu Josef v Chotilsku, kde proběhla prohlídka s výkladem. Poté jsme se přesunuly na oběd do Nalžovic. Po výborném obědě jsme navštívily zámek Radíč, který jeho majitelé postupně rekonstruují.

Autor: Gabriela JeníčkováTrochu historie o zámku Radíč: První zmínka o barokním panství Radíč je z roku 1333, kdy zde sídlil Odolen z Radíče. Původně zde stávala rytířská tvrz. Ta přetrvala až do období raného baroka, kdy částečně vyhořela, a pak byla přestavěna na jednopatrový raně barokní zámek. Autorství pozdější dostavby východního křídla zámku Radíč se přisuzuje Antoniu Portovi, významnému knížecímu lobkovickému staviteli. Zámek je zdobený římsovím s triglyfy a stagony, čtyři křídla svírají uvnitř arkádový dvůr. Interiér zámku Radíč byl bohatě zdoben štukaturami a malbami ze 17. století, které se z velké části zachovaly do dnešní doby. Zejména pokoje v celém jižním křídle zámku jsou zdobeny nástropními malbami s mytologickými a starozákonními výjevy, které byly obnoveny v 80. letech minulého století.. Panství Radíč držela celá řada různých majitelů. Jedni z významných majitelů byla rytířská rodina Antonína, Josefa a Šebastián Losy z Losenau, jež nechali ve slavné dílně vynikajícího barokního sochaře Jana Brokofa vytesat v roce 1713 pískovcové sochy světců stojící před kaplí u zámku. Dalším z významných majitelů byl bohatý zemský advokát JUDr. František  Pistl, který byl u lidu poddaného i u čeledi velice oblíben.

V novodobé historii koupil zámek Radíč v r. 1939 JUDr. František Oberthor, prezident čsl. bank v Praze. Prezident Oberthor celé panství zvelebil. Dal zbořit dvě deputátnická stavení před zámkem, čímž uvolnil pohled na zámek a pro dvorskou čeleď dal vystavit nové obytné budovy, pěkně zařídil park, opravil nejen zámek a kapli, ale i dvorské chlévy. Zámek Radíč patřil JUDr. Oberthorovi do r. 1949, kdy byl vyvlastněn státem.

V době komunistického režimu patřil zámek Radíč státu. Byl ve správě Státního památkového ústavu středních Čech, který jej využíval jako depozitáře. Zámek ani park nebyl po celou dobu udržován a pustl. Původní mobiliář byl zničen, rozkraden nebo odvezen do jiných lokalit. Nedochovaly se ani jedny z empírových kamen, které stály téměř ve všech pokojích. V osmdesátých letech proběhla alespoň rekonstrukce střechy a restaurování některých nástropních maleb v jednotlivých sálech. Od devadesátých let 20. století probíhalo postupné navrácení zámku potomkům JUDr. Oberthora. Po dlouhých soudních sporech byl celý objekt, včetně hospodářského dvora, zámecké kaple a přilehlých pozemků v květnu 2003 předán. Restituenti následně radíčské panství prodali.

V současné době panství vlastní akciová společnost Kavalen Beta a.s., provozovatelem je Chateau Radíč s.r.o., který zámek od roku 2010 pravidelně zpřístupňuje veřejnosti – konají se zde různé kulturní a společenské akce, v jižním křídle je nainstalována expozice, kudy probíhá hlavní prohlídkový okruh.

Zdroj: zámek Radíč


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN